Fotograf: Göran Rosengren

Bergheden (M) kräver svar av Anders Ygeman (S):

Vad tänker du göra för att minska fusket?

Moderaten Sten Bergheden skriver till inrikesminister Anders Ygeman (S) och belyser hur fusket inom åkeribranschen tar sig olika uttryck. Han ger exempel på förare som kör med falska körkort, chaufförer som saknar behörighet och kunskap om att framföra tunga fordon.

Vidare beskriver han att man manipulerar färdskrivare och att det finns åkerier med ”kreativa anställningsformer”. Avancerat skattefusk är andra exempel på avsiktliga missgrepp inom åkeribranschen som nämns i Sten Berghedens brev till minister Ygeman.

Han pekar på att i de oseriösa aktörernas jakt på allt lägre kostnader överträds en mängd lagar och regler, vilket skapar en ohållbar situation för seriösa aktörer samtidigt som trafiksäkerheten hotas. Trots det omfattande fusket är det få som ställs inför rätta och ännu färre som döms. Detta har flera olika orsaker, skriver han.

Bergheden menar att en av de förklaringar som lyfts fram av branschföreträdare är att regelverket som omgärdar tunga transporter är komplext och att kunskapsnivån om detta hos Åklagarmyndigheten inte är tillfredsställande.

För att kunna göra korrekta bedömningar krävs specialistkompetens, och de åklagare som hanterar trafikmål som omfattar tunga lastbilar bör därför ges möjlighet till kompetensutveckling. Det skulle exempelvis kunna ske i samarbete med den så kallade tunga gruppen inom trafikpolisen, som har god kunskap i ämnet.

En höjning av åklagarnas kompetensnivå skulle kunna bidra till fler fällande domar, vilket skulle stärka de laglydiga åkarnas konkurrenskraft, framhåller Sten Bergheden.

Han avrundar brevet med en konkret fråga till inrikesministern.
Mot anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:
Avser statsrådet att vidta åtgärder för att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan polisen och Åklagarmyndigheten i syfte att minska fusket inom åkeribranschen?

Senast den 12 oktober kräver Sten Bergheden att Anders Ygeman svarar.

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-09 18:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagare Anders Ygeman Polis Politik Sten Bergheden Transportfusk