Överlastade 3,5-tonsbilar är en inte helt ovanlig syn på landets kontrollplatser idag.

Delsegrar för Lundgren i EU

Högre krav på lättlastare och cabotage?

Målmedvetet arbete i EU-utskottet för transport och turism, tvingar nu EU-kommissionen att ta upp och åtgärda problem som rör 3,5-tons lastbilar samt cabotagetrafik. Peter Lundgren driver dessa frågor hårt och har nu skördat två delsegrar.

Proffs har återkommande skrivit om överlastade, lätta lastbilar som transporterar gods bland annat åt stora aktörer som Volvo Cars, vars överlastade småbilar ett tag blev en följetong i tidningen. Undantagna från de flesta av de regler som omfattar tunga lastbilar, har det öppnat för fritt fall vad exempelvis kör- och vilotider beträffar.

Nu har EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD), meddelat att man fått igenom krav på att dessa lätta fordon i yrkesmässig trafik, ska omfattas av samma regler som de tunga för att på så sätt minska snedvridning av konkurrens.

Lundgren är medveten om att England knappast kommer att rösta för detta, men det kan han leva med.
– Jag tar avstamp i problemen dessa utgör på svenska vägar, säger han.

Han hoppas att detta krav tas med redan i kommande vägtransportpaket som bör komma vid påsk nästa år.
– Nu tvingas Kommissionen att ta upp det och göra något åt det eftersom förslaget gick igenom i går, säger han.

Han ser det som en personlig delseger, men även som en seger för svenska åkerier som drabbas av just dessa bilar som han anser mer eller mindre kör utanför regelverket nu.

Lundgren har också drivit kravet på en översyn av cabotagereglerna och även detta gick igenom och tvingar nu Kommissionen att arbeta fram ett förslag på deras krav.
– Även detta hoppas jag kommer med i vägtransportpaketet till påsk, säger han. Jag ska jobba för att det blir så och låta piskan vina från min sida.

Just cabotaget kräver mycket kontroller på väg och Lundgren är väl medveten om att poliserna inte klarar att göra tillräckligt många kontroller vilket innebär att stora satsningar på poliser, inte minst trafikpoliser, är absolut nödvändigt.
– Polisen har slaktats och i Riksdagen måste det ges mycket större resurser, varför mitt parti vill anslå sådana i budgeten för att få fram 7 000 nya poliser, vilket även skulle ge trafikpolisen mer resurser, säger Lundgren som personligen vill se trafikpolisen som en egen myndighet.

Skärpningar av cabotagereglerna brukar inte falla i god jord i länder som är beroende av dem för sin trafik. Hur kommer de att rösta?
– Östblocket kommer inte att gilla detta, säger Lundgren. Men i dag har så många medlemsländer problem med cabotagetrafiken att jag tror de kommer att köra över östblocket i denna fråga.

Lundgren menar att ett ”nej” vid omröstningen i Strasbourg när ärendet kommer upp där, inte är troligt eftersom problemet nu är så stort att en majoritet kommer att driva igenom det.

När du tillträdde som EU-parlamentariker fanns en skepsis bland etablerade politiker kring din möjlighet att påverka i EU med tanke på din modesta bakgrund i sammanhanget. När du sedan hördes och syntes kontinuerligt, hördes kommentarer som exempelvis ”vem som helst kan ju stå där och babbla, det är resultat som är viktigt”. Vad vill du just i dag säga om detta?
– Att just min bakgrund har visats sig vara en av mina styrkor. Jag är den enda i utskottet som faktiskt har arbetat inom det område vi beslutar om och jag är glad att man lyssnar på mig här. Och som gammal chaufför säger jag: Nu trampar jag ner gasen och lyfter boggin lite så trycket blir högre, avslutar en glad Peter Lundgren.

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-12 15:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage EU Överlast Peter Lundgren