Fotograf: Scania

Blandade känslor om Scaniaföretaget ”LOTS”

Scaniabolaget LOTS och Sveaskog inleder ett samarbete där LOTS ansvarar fo?r transportledning av rundvirke. Gunnarssons Åkeri menar att "LOTS är bara en procentare som sitter på ett avtal". Lindbloms Åkeri AB, som har kontrakt med LOTS menar att mycket har blivit bättre och att prisbilden inte har försämrats.

LOTS Group AB och Sveaskog inleder ett samarbete där LOTS ansvarar fo?r transportledning av rundvirke fra?n Sveaskogs avverkningsomra?den i södra Bergslagen, även av Sveaskog kallat ”Team Askersund”, fra?n och med den 1 januari 2017.
? Vi på LOTS är glada o?ver att få vara med och bidra till att realisera Sveaskogs visioner för en skogslogistik i världsklass och kommer att arbeta målmedvetet med optimering av logistikflöden på liknande sa?tt som genomförs med andra kunder i Sverige, säger Martin Lewerth, vd på LOTS Group AB.

Enligt Lewerth, förekommer det en viss oro i branschen eftersom bolaget är en ny aktör på marknaden, vilket han vill uttrycka förståelse för och menar det är naturligt att det blir så inför en förändring.

En av de negativa rösterna kommer från Nisse Gunnarsson på Gunnarssons Åkeri Frövi. Vi frågar honom om vad det är som han, och många med honom, är besviken på.
– Det handlar mycket om besvikelse gentemot Svea Skog som byter ut vad vi upplevt som fungerande transportörer, säger Gunnarsson. Kanske har det inte fungerat så väl, men varför har de inte sagt till i så fall.

Och visst menar Gunnarsson att åkerier har förlorat körning. För honom är det viktigt att köra på direktavtal.
– Jag är ingen procentare. LOTS är bara en procentare som sitter på ett avtal och det vill inte jag vara med på, avslutar Gunnarsson.

Esbjörn Lindblom på Lindbloms Åkeri AB i Bollnäs som var en av de första att skriva kontrakt med LOTS. Var du orolig?
– Vi var inte oroliga för att de skulle driva åkeriverksamhet och ta våra körningar, säger Lindblom.

Lindbloms har inte kört riktigt ett helt år för dem än, men Esbjörn tycker att man lever upp till sina ambitioner. Mycket har förbättrats, säger han.
– Prisbilden är inte sämre och vi har fått bort väntetider på industrierna, tar han som exempel. Dessutom fattas det beslut fort när det är bekymmer med något.

Att de har framtidsplaner och kan utöka, är Lindblom säker på.

LOTS Group erbjuder logistiktja?nster fo?r va?gtransporter kombinerat med utvecklingsarbete besta?ende av kunskap, processer och ny teknologi, som ska hjälpa kunderna att utveckla och fo?rba?ttra sin totala logistikkedja.
– Vi varken sa?ljer eller a?ger lastbilar, säger Martin Lewerth. Vi hja?lper istället fo?retag att optimera flo?den och minimera den totala logistikkostnaden.

Man menar med andra ord att man inte tar jobben från a?kare, utan istället ko?per man a?keritja?nster av samarbetspartners na?r sa? a?r mo?jligt. De använder sig av a?kare som fa?r utfo?ra transporter oavsett lastbilsfabrikat vilket syns genom att i det flöde LOTS har, finns flera olika ma?rken representerade.

LOTS strävar efter lönsamhet både för sina leveranto?rer och kunder genom att hitta och fokusera på hela logistikflödets förbättringspunkter, förklarar Lewerth. Då kan man frigöra de stora besparingarna, vilket i förlängningen ger möjlighet att sa?kerställa gemensam lönsamhet, enligt Lewerth.
– Vi ska inte pressa åkerier på pris, utan vill förbättra ekonomin för åkerier i deras flöden, framhåller han. Den utvecklingen kommer av vårt långsiktiga förbättringsarbete där en hörnsten är att våra kunders och leverantörers lönsamhet är lika viktig.

LOTS står för Lean Optimised Transport Systems. Om du avslutningsvis får beskriva er verksamhet i ett samlat begrepp, vad blir det då?
– Att vi är ett helägt Scaniabolag, men helt frista?ende fra?n Scanias ordinarie verksamhet. Vi erbjuder transportledning i kombination med kvalificerade konsulttja?nster med fokus att optimera den totala logistikkostnaden i hela va?rdekedjan. Vi bygger pa? Scanias erfarenheter inom Lean production och flo?desstyrning, avslutar Martin Lewerth.

Om artikeln

Publicerad: 2016-10-17 17:37
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter Logistik LOTS Scania Transportledning