Politiker överens – Lån riskerar snedvrida konkurrensen

EBRD: ?Bra för landets ekonomi?

Garanti Leasing Romania har fått ett mångmiljonlån från European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) som ska satsas på den rumänska leasingmarknaden för lastbilar, trailers och andra fordon samt utrustning relaterat till dessa verksamheter.

I flera tidningar på nätet, bland annat Trailer.se den 19 september, läser vi att Garanti Leasing Romania i Rumänien, av EBRD fått ett lån på 10 miljoner Euro. Lånet ska användas till att erbjuda framför allt små och medelstora lokala åkerier och företag leasingutrustning i form av fordon och lasthanteringsutrustning.

Garanti Leasing är en del av Garanti Romania som ägs av Turkiye Garanti AS, Turkiets näst största privata bank. De kontrollerar 4,6 procent av all leasing på den rumänska marknaden. Med över 18 års erfarenhet av leasingmarknaden i Rumänien, har de redan satsat över 800 miljoner Euro som resulterat i över 43 000 leasingkontrakt. Själva EBRD ägs av 65 länder samt två EU-institutioner.

Det råder en bedövande konkurrenssituation inom transporter i Europa. Kampen handlar om att skapa liknande villkor trots stora skillnader i prisbilderna. Flera länder, bland dem ett antal från Östeuropa, har flera åkerier som helt baserar sin verksamhet på cabotagekörning i övriga Europa.

Nu förstärks Rumäniens transportkapacitet ytterligare med mer kapital från en källa med stora resurser.

Vi frågar Sten Bergheden (M), om hans syn på detta lån. Han tycker inte det känns bekvämt.
– Konkurrensutsattheten i åkerinäringen är mycket hård och då måste samhället vara restriktivt med att ge lån och stöd till vissa som därmed snedvrider konkurrensen ytterligare, säger han.

Han ser inte hur detta ska kunna leda till en sundare konkurrens och han tycker det pekar på hur stort behovet är av en konkurrenskraftutredning som visar vad som skiljer svenska åkerinäringens villkor jämfört med andra länder i EU.
– När vi har det svaret, måste riksdagen agera för att se till att svensk åkerinäring inte är missgynnas, avslutar Sten Bergheden.

Att EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD), är EU-kritisk, är väl känt och när han hör om detta stora lån till det rumänska företaget som verkar i den redan utsatta transportnäringen, är hans uppfattning tydlig.

Han ser det som ytterligare ett steg vidare för att utplåna svenska företag eftersom en hel del av de fordon som kommer ut av det här, kommer vi att få se på svenska vägar i trafik för olika speditörer, rullandes med oseriösa ersättningar och med slavlöner till förarna, säger han med emfas.
– Händelser som denna, stärker mig bara än mer i övertygelsen att Sverige borde följa Englands exempel. Vi måste bli självbestämmande över skattebetalarnas pengar, lagar och regelverk, avslutar Peter Lundgren i Bryssel.

På EBRD i Rumänien, ser man annorlunda på lånets effekter. Olga Rosca är Media Adviser och säger att en del av strategin för Rumänien handlar om att prioritera ökade möjligheter till ekonomiska tillgångar för landet.
– Garanti Leasing är en stark partner som hjälper små och medelstora företag att växa, vilket är bra för landets ekonomi och skapar även arbetstillfällen, avslutar hon.

Övriga frågor som bland annat rör konkurrens, moral och etik samt hur länder i Västeuropa påverkas av detta, lämnas obesvarade, men så länge de europeiska företagen följer EU:s regelverk, är Rumäniens satsning på transportbranschen helt laglig.

Proffs har även sökt Jens Nilsson (S) i Bryssel. 

Om artikeln

Publicerad: 2016-09-21 16:34
Kategori: Nyheter
Taggar: EBRD Ekonomi EU Företagsnyheter Garanti Romania