Nu stannar Sverige ? utanför riksdagshuset, berättar Nette Schölin, HSS. Fotograf: Göran Rosengren

SÅ och Transport backar upp HSS-manifestation

Långtradare intar Stockholms gator i ”Big Bang”

Många anser att vägtransportbranschen under en längre tid har behandlats styvmoderligt. Men nu har man fått nog. Den 13 september planerar Här stannar Sverige (HSS) en rejäl manifestation, som man kallar "Big Bang 2016" och som får support av både Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Transportarbetareförbundet centralt.

Ett känt faktum är att i takt med att trafikpoliserna blir allt färre – ges de oseriösa allt större spelrum. HSS har länge krävt till exempel en starkare trafikpolis och konkurrens på lika villkor. Och på tisdag sätter man ner foten med besked.

”På tisdag, den 13 september, öppnar Sveriges riksdag. Det är också datumet för en omfattande aktion som ideella organisationen HSS – Här Stannar Sverige genomför”, skriver man i ett pressmeddelande.
– Den 13 september, ska politikerna börja arbeta för folket och vår framtid, säger Nette Schölin från HSS till Proffs och uppmanar samtidigt hela branschen att ställa upp.

Schölin funderar på om någon till exempel vill behandlas av en läkare som saknar både kunskap och legitimation.
– Så ser verkligheten ut för en del vägtransporter där både kunskaper och behörighet brister, trots att fordonen väger 50-60 ton med last. Den som köper en transport måste ta större ansvar för hur deras gods transporteras, menar hon.

– Om riksdagen planerar mer kostnader för åkerier utan att ta hänsyn till dagens obalans i konkurrensen är risken att regeringen skjuter sig själva i foten. 

Både Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Transportarbetareförbundet ställer sig bakom manifestationen på tisdag och de krav som riktas mot riksdagspolitikerna.
– Regeringen måste satsa på polisen och åklagarna. Att lägga till 25 miljoner kronor de kommande åren är bra men räcker inte långt i en svårt blödande polismyndighet som saknar massor med kompetens på trafikområdet, säger Ulric Långberg, branschchef på SÅ.

– Alla delar måste hänga ihop, åklagarna måste också få hjälp att kunna göra jobbet att sätta buset bakom lås och bom. Det är fortfararande för svårt att fullt ut lagföra utländska fordon på grund av teknikaliteter och brister i kommunikation mellan ländernas system, tillägger Långberg.

Richard Gegö, vd på SÅ, fyller i:
– Det finns en stor uppgivenhet i branschen trots en rad förbättringar. Skatteverkets årliga granskning visar att vi är den enda branschen där sifforna pekar åt fel håll. Fler än tidigare upplever att fusk och fel är fortsatt vanliga. Av 100 granskade, misstänkta företag, fälldes 40 av dem för skattebrott på totalt 44 miljoner kronor, förklarar han.

– Siffrorna talar väl sitt tydliga språk hur det är ställt med det förebyggande arbetet. Vi har valt att utesluta medlemsföretag som inte lever upp till vår etiska policy och arbetet med Fair Transport, hållbara transporter. Nu är det dags för våra politiker att ta nästa steg och ytterligare öka sanktionerna mot fusk och fulspel, tillägger Gegö.

Svenska Transportarbetareförbundet har också valt att ge sitt stöd till den kommande manifestationen.
– Vi förväntar oss mer även om flera bra saker genomförts. Klampningen, att hålla kvar ett fordon, behöver utökas och kvarhållande av fordon borde inte tidsbegränsas, säger Lars Lindgren, Transportarbetareförbundet.

– Vi har valt att stödja initiativet till den här aktionen eftersom människor är frustrerade. Den lilla människans ilska över att andra förare behandlas illa och lever under hemska omständigheter är inget vi kan se mellan fingrarna med, avslutar Lindgren.

På tisdag är planen att flera chaufförer kommer att köra med sina lastbilar och samlas utanför Riksdagen. Syftet är att skapa uppmärksamhet kring en av landets hårdast prövade branscher.

”Knappt 200 trafikpoliser, skattefusk i överkreativa anställningslösningar, fortfarande för låga böter och sanktioner i förhållande till brottens karaktär samt att myndigheterna dels saknar öronmärkta medel för att beivra brott på väg och en avsaknad av fullskalig kompetens hos åklagarna. Detta är ett politiskt ansvar att styra över och signalen både till branschen och buset måste vara att regering och riksdag tar vår oro på allvar”, skriver HSS i sitt pressmeddelande.

Hur kan du ansluta dig till manifestationen? HSS kommer att lägga ut mer information på sin Facebooksida (klicka här).

Nette Schölin låter även meddela att det går bra att kontakta henne via e-post om man inte har tillgång till Facebook (candy-nette@hotmail.com). 

 

PROFFS Webb-TV