Bland annat har vittnen siktat det här fordonet den 2 september på ICA:s terminal. Det hade då användningsförbud.

Fler ekipage hos Lindstrands rullade med körförbud

Transportstyrelsen: ?Vi ser ett mönster?

Den 29 augusti kör ett ekipage från Lindstrand?s Distribution AB av vägen utanför Ängelholm. Vi rapporterade i samband med olyckan om förarbrister samt att släpet varit obesiktigat. Artikeln satte en snöboll i rullning - som växte sig riktigt stor. Snart kom mängder med dokumentation till redaktionen som alla pekade åt samma håll. Fordon används trots kör- och/eller användningsförbud.

Flera av varandra oberoende källor hörde av sig till Proffs efter den uppföljande artikeln. Informationen gällde såväl föraren som Lindstrand?s samt Fraktkedjan Väst. Det handlade bland annat om många olagliga fordon och att såväl Fraktkedjan Väst som DSV, skulle ha känt till detta. 

När vi till åkeriägaren Ken Lindstrand säger att föraren som körde olycksbilen kört för dem en längre tid, förklarar han att föraren kört mer hos dem under 2015 och då uppvisat giltiga behörigheter, men under 2016 har inhoppen skett endast vid ett fåtal tillfällen.
– Hade de som visste att han inte hade körkortet i ordning sagt något till oss, hade han aldrig fått köra, säger han.

Våra uppgifter om att åkeriet har fjorton enheter med användningsförbud, alternativt körförbud, men ändå använts i trafik, avfärdar han.
– Just nu är det åtta enheter, säger han. Fyra står till försäljning och resterande fyra är gamla dollys som ska bytas ut.

Han understryker att de inte använder olagliga fordon i trafik och om Transportstyrelsens uppgifter säger annorlunda, beror det på eftersläpning i systemen. Åkeriet hade även en resterande skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten på över 800 000 kronor, men den hävdar Lindstrand är betald per den 2 september 2016, något Kronofogdemyndigheten i skrivande stund ännu inte kan se på kontot. De senaste dagarna har även en del fordonsbesiktningar gjorts. 

På Transportstyrelsen avfärdar man rakt av Lindstrands påstående om eftersläpningar rörande besiktningar och säger att dessa går direkt in i systemet. Däremot finns det en eftersläpning på skatteinbetalningar beroende på bankdagar och det sätt pengarna överförs på.
– Det har ändå ingen betydelse för saken, säger man på Transportstyrelsen. Det står att pengarna ska vara oss tillhanda, synliga på vårt konto, ett visst datum och är de inte det, inträder användningsförbud som inte hävs förrän pengarna syns på kontot och tills dess ska fordonet stå stilla.

Han går igenom samtliga Lindstrand?s fordon och ser i historiken ett genomgående mönster av försenade besiktningar och skatteinbetalningar på fordonen.
– Detta har lett till att enheterna emellanåt har antingen haft användningsförbud, körförbud eller både och under kortare och längre perioder, säger han.

Lindstrand hävdar att de inte har olagliga fordon i trafik, men när vi tar ut tre av de fordon som dokumenterats i trafik på olika ICA-terminaler förra veckan, visar det sig att dessa antingen hade användningsförbud eller körförbud då de sågs.

På DSV säger säkerhetsansvarige Stefan Bengtsson att man inte kände till missförhållandena, men att man redan efter olyckan inledde ett internt utredningsarbete kring det inträffade.
– Vår underleverantör är Fraktkedjan Väst och de förser oss med fordon, säger han. Vi har i efterföljande dialoger och kontroller, funnit brister som per omgående ska åtgärdas.

DSV:s riktlinjer och avtal är tydliga kring vad som krävs av underleverantörerna och det som skett här, är oacceptabelt, avslutar Bengtsson. På Fraktkedjan Väst låter man hälsa att all kommunikation sker genom DSV för att undvika missförstånd under den pågående processen.

ICA kände inte till saken när tidningen Proffs tar kontakt, men Therese Lystedt, pressansvarig på ICA, återkommer med svar.
– Vårt gods ska inte förekomma i samband med olagliga fordon och vi för nu dialog med vår avtalspart DSV kring omedelbara åtgärder. Man har sagt oss att Lindstrand?s reglerat sin skuld till Kronofogden och vi kommer att kräva skärpta kontroller och kommer att följa upp.

Hon har fått information om att DSV för diskussioner med Fraktkedjan Väst och dess åkerier för att omgående rätta till de brister som finns samt införa rutiner som gör att detta inte ska inträffa igen.
– ICA följer DSV så att både handlingsplan och direkta åtgärder kommer på plats, avslutar Therese Lystedt och understryker att ICA ser mycket allvarligt på det som inträffat.

Om artikeln

Publicerad: 2016-09-08 15:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Drograttfylleri DSV Fraktkedjan Väst ICA Lindstrands Distribution AB