Sveriges Åkeriföretag:

Därför släpper vi rapporten idag

För ett par timmar sedan publicerade PROFFS artikeln "Att prata i procent kan bli hur fel som helst". I den frågar sig tidningens chefredaktör bland annat varför man valde att publicera rapporten just idag när hela branschen kraftsamlar utanför riksdagen i syfte att berätta om branschens konkurrenssituation.

– Denna rapport har varit på gång i flera månader. De som är initierade vet att SÅ (Sveriges Åkeriföretag) sedan länge planerat ett event i samband med riksdagens öppnande. Vi hade då tänkt presentera nyckeltalsundersökningen. Vi valde att stötta HSS aktion istället och göra gemensam sak. Rapporten handlar om ekonomin, om siffrorna och lönsamheten, skriver Tove Winiger, politisk ansvarig hos SÅ i en kommentar till tidningen.

– Som branschorganisation gör vi löpande uppföljningar av åkarnas ekonomiska status. Vår främsta uppgift är att stödja åkeriföretagen i transportekonomi, affärsmässighet och att uppnå lönsamhet.

– När vi hörde oss för i riksmedia, var Ekot intresserade av att släppa nyheten om vår rapport, just idag, på tisdagens morgon. Vi tackar inte nej till att få stoltsera med rapporten. Dessutom tror vi att rapporten, och manifestationen, kan gynna varandra och tillsammans skapa stor uppmärksamhet och därmed sätta åkerinäringen på agendan.

– Aktionen utanför riksdagen handlar om uppgivenheten i en bransch som tvingas se på en nedmonterad trafikpolis, åkerier som fuskar med skatter och kreativa lösningar med svåra konsekvenser för människor som arbetar i branschen. Manifestationen handlar om förutsättningarna, om villkoren för att skapa långsiktig hållbarhet.

– I förra veckan krävde vi rikspolischefens avgång. Två veckor tidigare gick vi ut med klara och tydliga besked om varför den presumtiva vägslitageskatten skulle vara katastrofal för svensk åkerinäring. Idag gör vi gemensam sak med HSS och facket, och överlämnar en skrivelse till samtliga riksdagspartier. Vi står tillsammans för branschen mot fusk och fulspel.

– Det ena utesluter inte det andra. Det är de två ben som bygger en god åkerinäring: lönsamhet och hållbarhet, skriver Tove Winiger avslutningsvis.

Om artikeln

Publicerad: 2016-09-13 11:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Affärsnyheter Analys Företagsnyheter Sveriges Åkeriföretag