Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren, arkivbild

Positiva siffror för åkerinäringen - men...

Att prata i procent kan bli hur fel som helst

Idag presenterar Sveriges Åkeriföretag en nyckeltalsundersökning baserad på 10 års branschsiffor kring ekonomisk status och utveckling mellan år 2006-2016. 6 479 företag har ingått i analysen och huvuddelen är aktiebolag. "Kostnadsbilden har allmänt gynnats av fallande dieselpriser. Näringen erfar en brist på förare", står det i undersökningen. 
- Givetvis kan det vara svårt att locka folk till en bransch i gungning och som bygger det mesta av sin lönsamhet på fallande dieselpriser, kommenterar Göran Rosengren, chefredaktör på tidningen Proffs.

Undersökningen har gjort i samarbete med analysföretaget Rementum och visar på en generellt positiv utveckling. Åtminstone om man ser på procenttalen.

En sak är tydlig, åkerinäringen försvarar en stark position i värdekedjan, trots mycket tuff konkurrens, blygsam marknadstillväxt och ständigt ökade krav från omvärlden. Detta tack vare löpande konsolideringar och ett stenhårt fokus på affärsmässighet.

Branschen omsätter drygt 160 miljarder kronor årligen, motsvarande cirka 4 procent av Sveriges BNP, och präglas av konjunktursvängningar med varierande under- och överkapacitet som följd.  

Vinstmarginalen (före skatt) var år 2015 i genomsnitt 3,7 procent för de 3 500 aktiebolagen som ingick i mätningen. Det är högre än det historiska snittet, men indikerar ingen överlönsamhet i en bransch där investeringstunga beslut avlöser varandra.

Som exempel kan tanktransporter nämnas, ett segment där skräddarsydda fordon ska klara mycket höga restriktioner och kraftig belastning, vilket innebär höga fordonskostnader och hög förändringstakt. 4,5 miljoner kronor för ett fordon är inte ovanligt, vilket kan jämföras med den mer lättrörliga fjärrtrafiken där en lastbil för ändamålet kan köpas för cirka 1,5 miljoner kronor.

Några verksamhetsområden, som fjärrtransporter och jordbrukstransporter, uppvisar relativt lägre lönsamhet över tid. En delförklaring kan vara höga investeringskostnader (jordbruk), hård konkurrens (fjärr), och priskänsliga kunder (bägge). 

Fjärrtransporter har, trots extremt hård konkurrens från låglöneländer och hög konjunkturkänslighet redovisat resultat över förväntat det senaste året. Det kan delvis förklaras med stark industrikonjunktur, omfattande konsolideringar, försiktiga investeringar och låga drivmedelspriser. Allt enligt undersökningsresultatet.

Rapporten innehåller också en jämförelse med de tio föregående åren.
– Siffror är siffror och måste sättas i ett större sammanhang där fler faktorer spelar in. Det blir därför missvisande att tala om generella branschfenomen. Tillväxt och lönsamhet skiljer sig avsevärt – både konjunkturellt och strukturellt – mellan olika tjänstesegment, säger Ulric Långberg, branschchef, Sveriges Åkeriföretag i det pressmeddelande som idag presenterar rapporten.

– Den långsiktiga utmaningen ligger dock i den relativt låga avkastning som följer av en betydligt mer konkurrensutsatt transportmarknad.

Detaljhandelns omsättning i Sverige slår rekord, år efter år, men transportörer med fokus på närdistribution kämpar med tillväxten.
– Konsolideringar för att möta stentuff konkurrens, infrastrukturens standard, möjligheter till långsiktiga kundrelationer och hållbara investeringar är alla viktiga faktorer som skapar en framgångsrik och hållbar åkerinäring. Det är avgörande för åkerinäringens framtida kvalitet.

– Våra medlemsföretag vill hålla en hög standard när det gäller trafiksäkerhet, socialt ansvar och miljöarbete. Avkastningsnivån i branschen behöver därför hålla denna nivå, det finns ingen ”överlönsamhet”. Det är hårt arbete som krävs för att nå lönsamhet. Inget kommer gratis, detta är en mycket investeringstung bransch, avslutar Långberg.  

Rapporten säger vidare att: 

  • Efterfrågan på vägtransporter i Sverige fortsatt god: men tillväxttakten sjunkande.
  • Åkeriernas intjäning ökar fortfarande: främst på grund av fallande dieselpriser.
  • Behovet att investera är relativt lågt.
  • Skogs- och jordbrukstransporter är de svagaste sektorerna: främst på grund av prispress i värdekedjan.
  • Fjärr- och närdistribution samt byggtransporter visar starkast avkastning: främst på grund av allmänt god konjunktur.

Kostnadsbilden har allmänt gynnats av fallande dieselpris­er. Näringen erfar en brist på förare. I kombination med potentiellt stigande bränslepriser och en mindre gynnsam kapacitetsbalans under 2017 finns en risk för vikande lönsamhet, skriver man i rapporten.
Givetvis kan det vara svårt att locka folk till en bransch i gungning och som bygger det mesta av sin lönsamhet på fallande dieselpriser, kommenterar Göran Rosengren, chefredaktör på tidningen Proffs sedan 2004 och med många års erfarenhet av livet som chaufför.

– Jobbet i sig är det inget fel på. Men att spela roulett med sin försörjning är det nog få som kan tänka sig när man står inför valet att välja yrke.

Göran Rosengren är också tveksam till valet av tidpunkt att publicera rapporten.
– Idag har branschen ställt sig sida vid sida för att tala om för politikerna i riksdagen hur verkligheten ser ut. Och då kommer en rapport med en massa procentsatser som kan tolkas som att allt är hur bra som helst. Hur tänkte man nu?

– Att tolka en sådan här undersökning kräver en hel del tidsmässiga investeringar. Att bara prata procentsatser kan bli hur fel som helst, varnar Rosengren.

– Självklart finns det många åkerier som går jättebra. Men vi får inte glömma att vi har väldigt många, kanske främst enskilda företag som inte har näsan över vattenlinjen, eller där det åtminstone bubblar rejält i vattenytan när de andas. 

– Vi kommer att gå igenom rapporten mer i detalj och återkommer med fler artiklar i ämnet där vi låter branschens företrädare komma till tals, avslutar Göran Rosengren och uppmanar alla som har synpunkter att skicka ett mejl till red@vagpress.se.

Om artikeln

Publicerad: 2016-09-13 09:23
Kategori: Nyheter
Taggar: Affärsnyheter Analys Företagsnyheter Sveriges Åkeriföretag