Fordonet på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: macktrucks.com.au

Efterlyser utökat beställaransvar – i Australien

Problemen inom transportnäringen är ingalunda bara nordiskt eller europeiskt. De är globala. The Transport Workers Union, TWU, i Australien, kräver nu större medansvar i fler led och högre upp när det sker lastbilolyckor, läser vi på deras hemsida.

TWU är Australiens motsvarighet till svenska Transportarbetareförbundet och hos TWU rann bägaren över efter en dödsolycka 2014 då ett renhållningsåkeri hade en mängd brister, däribland dålig utbildning för sina chaufförer.

Efter dödskraschen fick företaget böter på hela 12 miljoner australienska dollar (drygt 80 miljoner svenska kronor) medan chauffören står inför risken att hamna i fängelse.

Branschsekreterare Ray Watt menar att chaufförerna, som det är nu, ofta får bära hela bördan av en bransch i kris.
– Företaget betalar böterna, men för den unga chauffören i just detta fall, är livet förstört bara för att företaget valde att inte prioritera säkerheten, säger han.

TWU lyfter att åkerierna inte ensamma bär skulden, utan tar även upp återförsäljare, tillverkare och regeringen som ständigt pressar priserna. Detta menar TWU leder till att fordonen får sämre underhåll, förare får sämre utbildning, lägre löner och pressas till att köra för fort och för länge.

Safe Work Australia genomförde under 2015 en undersökning som visar att 20 procent är villiga att bryta mot regler för att klara deadlines. Inom industrin är motsvarande siffra sex procent.

Sue Posnakidis bror John dog i en lastbilsolycka 2010 och hon säger att alldeles för många dör på grund av pressen som industrin sätter på transporterna.
– Min brors död var ingen olycka. Han dödades av en utmattad, oerfaren chaufför som körde en lastbil med defekta bromsar. Tills de som är högst upp i transporternas leveranskedja får bära sitt ansvar för dessa tvivelaktiga företeelser, kommer inget att förändras, avslutar hon.

Om artikeln

Publicerad: 2016-08-18 16:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Australien Beställaransvar The Transport Workers Union TWU