The Transport Workers Union

Listar alla artiklar taggade med: The Transport Workers Union

Efterlyser utökat beställaransvar – i Australien

Problemen inom transportnäringen är ingalunda bara nordiskt eller europeiskt. De är globala. The Transport Workers Union, TWU, i Australien, kräver nu större medansvar i fler led och högre upp när det sker lastbilolyckor, läser vi på deras hemsida.