Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Makedonska fordon i svenska åkerier – OK genom avtal

Allt oftare ser vi hur dragbilar från östligare breddgrader, även från länder utanför EU, används i svenska åkeriers verksamheter för inrikestransporter. Detta är möjligt genom att de körs på nyttjanderättsavtal hos det svenska åkeriet. Det är Transportstyrelsen som tar emot och registrerar fordon på tillstånden och det är inte alltid enkelt att kontrollera utländska fordon.

Åkerier kan ha trafiktillstånd för ett visst antal fordon utan att utnyttja alla platserna med egna fordon. Då kan man med ett nyttjanderättsavtal, bruka ett fordon som någon annan äger.

Vi tar kontakt med Markus Edsbagge, sektionschef Tillstånd Yrkestrafik, på Transportstyrelsen för att få veta mer. Vad krävs av det svenska åkeriet för att kunna bruka ett fordon någon annan äger?
– Åkeriet måste ha ett giltigt trafiktillstånd där det finns plats att lägga in fler fordon och fordonen måste vara anmälda i trafik, säger Edsbagge och tillägger att det finns en koppling mellan åkeriets ekonomi och antal fordon som får användas.

När åkeriet ansöker om ytterligare fordon, kontrollerar Transportstyrelsen vem som äger detta och det måste finnas ett nyttjanderättsavtal mellan fordonsägaren och brukaren av detsamma.

Ett avtal gällande lös egendom har dock inget formkrav och kan därför ingås muntligen.
– När ett sådant avtal ingås mellan svenska bolag, kan Transportstyrelsen kontrollera äganderätten genom vägtrafikregistret och kan, men inte alltid, begära in ett nyttjanderättsavtal. Fast ett sådant brukar vanligtvis bifogas i samband med ansökningen, säger han. Ett fordon kan endast vara anmält på en brukare.

När åkeriet ska ta in en utländsk bil, är processen densamma, men här krävs det alltid in såväl nyttjanderättsavtal som registreringsbevis för att visa att ägaren till fordonet och avtalsparten i nyttjanderättsavtalet är densamma.
– Denna kontroll kan Transportstyrelsen göra på svenska fordon i egna register, men inte på utländska, säger Edsbagge. Det görs kontroll på tillståndet gällande det anmälda, utlandsregistrerade fordonet samtidigt som det följs upp om fordonet har varit anmält på trafiktillståndet tidigare.

Även fordon från länder utanför EU, kan läggas in på nyttjanderättsavtal i Sverige. Nyttjanderättsavtal kan ingås för maximalt 12 månader, men varje avtal löper olika lång tid från en vecka och uppåt.

Edsbagge tycker att Transportstyrelsen är mycket bra på att göra kontrollerna utifrån gällande lagstiftning. Tillsynen handlar om gott anseende, laglydnad och ekonomiska förutsättning.
– Återkallande av nyttjanderättsavtal skulle jämställas med att återkalla rätten att få använda fordon för ett bolag som har trafiktillstånd. Transportstyrelsen kan därför återkalla ett trafiktillstånd, men inte rätten att få använda fordon på sitt trafiktillstånd, säger han.

Hur kan ni kontrollera att ett utländskt fordon faktiskt existerar och är registrerat i sitt hemland, låt oss säga Makedonien?
– Det finns tyvärr inget centralt register över samtliga länder i EU/EES och det vi gör är att begära in registerdokumentation. Om det förekommer förfalskade dokument och liknande, hoppas jag ni kontaktar polisen eftersom sådant är olagligt och skulle kunna ligga till grund för ett återkallande, avslutar Markus Edsbagge.

Om artikeln

Publicerad: 2016-07-28 13:58
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Makedonien Trafiktillstånd Transportstyrelsen Yrkestrafik