Leif Pettersson (S) och Edward Riedl (M).Fotograf: Socialdemokraterna och Moderaterna

(S) och (M) på kollisionskurs om kilometerskatten

Riedl (M): ?Regeringen ska be svenska folket om ursäkt?

Idag var det antagligen många åkare som satte kaffet i vrångstrupen när de i en artikel kunde läsa att regeringens förslag till kilometerskatt blir nära nog dubbelt så hög som den tidigare siffran som nämnts. 

Nyheter i Västerbotten har intervjuat Edward Riedl (M) som lyfte upp att regeringens förslag till kilometerskatt för lastbilar, ska vara 26 kr/mil istället för de tidigare nämnda 14 kronorna. 

Redan 14 kronor anser Riedl slår hårt mot näringslivet. 26 kronor skulle vara ett dråpslag för bland annat skogsnäringen, anser han och säger att Stefan Löfvén åter visar att han leder en norrlandsfientlig regering.

En som reagerade mycket starkt på Riedls uttalanden, är Leif Pettersson (S), ledamot i Trafikutskottet. Han kallar det för oseriösa spekulationer.
– Riedl sprider ut ett rykte att regeringen lagt förslag om höga kilometerskatter på tunga fordon, säger han. Det är bara lösa spekulationer som bygger på arbetsmaterial från dem som utreder frågan.

Utredningen ska presentera sitt förslag den 9 december och därför menar Pettersson att alla ser att det inte kan finnas något regeringsförslag innan utredningen arbetat färdigt.
– Jag tycker Riedl borde gå ut med en dementi och be regeringen om ursäkt. Det skulle vara en seriös handling, avslutar Leif Pettersson.

Proffs ringer Edward Riedl och frågar hur han kan uttala sig om vad regeringen föreslår, om utredningen inte presenteras förrän i december.
– Regeringen har tillsatt en utredning inför att genomföra kilometerskatt, svarar han. Utredningen rapporterar tillbaka till regeringen under arbetet och man föreslår en nära nog fördubbling, 26 kronor milen, i kilometerskatt.

Riedl förklarar att naturligtvis ska utredningens förslag presenteras för regeringen och om förslaget sedan läggs av regeringen, ska det dessutom röstas om det i vanlig ordning. Däremot vill Riedl skapa debatt redan nu om de siffror som rör sig i utredningen.
– Man kan välja mellan att blunda och vänta in utredningen och ta smällen då eller så tar man debatten redan nu, säger han.

Han vill väcka opinion i ett tidigt stadium istället för att ”mörka”.

Dina uttalanden tycks ha tagits emot som ett redan existerande faktum av många väljare vilket kan uppfattas som misskrediterande av regeringen. Finns det inte anledning för dig att be om ursäkt för det såsom Pettersson föreslår?
– Det kan han drömma om! Det är istället regeringen som ska be svenska folket om ursäkt för den här sortens politik, avslutar Edward Riedl.

Inte heller hos Sveriges Åkeriföretag, SÅ, jublar man. I ett pressmeddelande med rubriken ”Vägslitageskatten ska täcka hål i statskassan och inte i vägen”, uttalar sig SÅ:s teknikchef, Mårten Johansson:
– Regeringens och utredningens syfte tycks vara att ta in fyra miljarder från åkerinäringen till statskassan vilket är fyra gånger mer än tunga fordon sliter på vägarna 

Nyligen lät SÅ göra en utredning som visar precis hur mycket tunga fordon sliter på vägarna. Förslaget om vägskatt innebär svåra konsekvenser för svensk industri och konkurrenskraft.
– Den vägskatt som utredningen föreslår innebär ytterligare en halv miljon kronor per år för varje timmerlastbil. Det måste skogsindustrin betala. Utredningen måste tänka om, avslutar Johansson. 

Redan idag betalar en timmerlastbil 600 000 kr i bränsleskatt per år, och vägskatteutredningens förslag innebär ytterligare 500 000. Utredningen som WSP gjort visar att vägslitaget från tunga fordon på det statliga vägnätet innebär kostnader om 0.91 miljarder kronor per år, skriver SÅ avslutningsvis i sitt pressmeddelande. 

Om artikeln

Publicerad: 2016-06-17 17:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Edward Riedl Kilometerskatt Leif Pettersson Sveriges Åkeriföretag Vägslitageavgift