P.Ø Scandex-ekipage körde olagligt cabotage – stack utan att betala

Körde på uppdrag av Amtek och Renault Trucks

Under tisdagen och onsdagen i den här veckan stoppades två bulgariska dragbilar på polisens kontrollplats på Arendalsvägen i Göteborg. Då ingen av dem hade rätt dokument för respektive transport, beslutade polisen att de skulle betala in förskott på sanktionsavgift om vardera 40 000 kronor.

Den ena trailern, som stoppades under tisdagen, är profilerad med P.Ø Scandex logotyp. Den andra, som stoppades på onsdagen bar Ntex-reklam. Vad gäller den sistnämnde, blev det aldrig några diskussioner. Förskottet på sanktionsavgiften betalades samma dag.

Lika enkelt var det inte att få pengar från P.Ø Scandex-ekipaget. Under tisdagen, vid 14.30-tiden, tog polisen hand om handlingar och bilnyckel.

Dygnet senare tvingades man enligt gällande lag att lämna tillbaka dem. Men några pengar har inte betalats. Och trots att polisen upplyst chauffören om att stå kvar tills pengarna betalats in, valde han att lämna platsen efter att polisen åkt hem.

Ombord på Scandex-trailern låg gods som lastats hos Amtek Components Sweden AB i Floby. Mottagaren är Renault Trucks i Frankrike. Chauffören hävdade att han körde kombitrafik, men några dokument som styrkte att så var fallet, kunde han inte presentera för polisen.

Att lämna platsen trots att polisen har sagt att så inte får ske, kallas med juridiska termer för ”överträdelse av myndighets bud”. För detta brott kan man dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Vd Nicolai Östergaard på P.Ø Scandex undersöker saken och svarar på våra frågor som exempelvis varför ekipaget gav sig iväg.
– När polisen återlämnade dokumenten och nycklarna, uppfattade föraren det som att allt var okej och att han fick köra vidare, säger Östergaard.

Han bekräftar att de vid två tillfällen talat med polisen, men funnit det helt omöjligt att få mer information om brottets karaktär utöver att papprena inte varit i ordning och att företaget skulle betala.

Man klargjorde även att det skulle ta flera dagar för åkeriet att få fram en så stor summa eftersom P.Ø Scandex under inga omständigheter reglerar sådant för åkeriernas räkning så länge körinstruktionerna varit korrekta och enligt lagen.
– Samma åkeri kontrollerades förra veckan, med samma typ av körning och då var allt i god ordning, avslutar Östergaard och tillägger att inga anmälningar mot åkeriet har kommit in.

Vad har Amtek Components har att säga om det inträffade? Lämnar de ut fullständigt ifyllda dokument till förarna, vems ansvar är det att tillse dokumenten är korrekta för aktuell transport och känner de kanske till varför ekipaget avvek från platsen?

Pressansvarig Magnus Johansson bekräftar att man på kundens uppdrag lastat berörd transport och i samband med detta överlämnat den dokumentation som transporten kräver.
– Vi har dagliga transporter både inom Sverige, Europa och resten av världen och har goda rutiner för att tillgodose att den dokumentation som respektive marknad kräver efterlevs, säger Johansson.

På fraktsedeln finns ett fält som heter ”To be completed by driver”. Där ska föraren fylla i kompletterande uppgifter, men hur efterlevnaden av detta är och hur det görs, anser Johansson är en fråga mellan köparen av tjänsten/transporten, det vill säga deras kund, och leverantören, speditören och föraren, med andra ord. 

Vi konstaterar att Amtek och polisen har skilda uppfattningar om vad uttrycket ”dokumentation som respektive marknad kräver”. För om dokumenten hade varit i den ordning som Amtek säger, hade ju den här artikeln aldrig behövt skrivas. 

Vad tycker du?

Om du anser att det är viktigt att vi på tidningen Proffs sätter strålkastaren på transportfuskarna, köp då en prenumeration så bidrar du till vårt arbete.
Ju starkare vi blir – desto jobbigare blir det att fuska och därmed konkurrera ut dig från transportmarknaden!

Om artikeln

Publicerad: 2016-06-17 16:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Göteborg Ntex Olaga cabotage P.Ø Scandex Trafikpolisen