Fotograf: Volvo Lastvagnar AB

74-tonstransporter rullar nu för Höganäs AB

Bengt Fransson, Chaufför: ?Kan bli trångt?

750 hästar, 22,7 meter lång och får väga 74 ton, så ser ekipaget ut som ska rulla mellan Höganäs AB och hamnen i Helsingborg under en testperiod. Målet är att minska bränsleförbrukning och CO2-utsläpp med mer än 35 procent genom att öka lastmängden per fordon. För att uppnå detta, krävs längre och tyngre fordon.

Nu har samarbetsprojektet mellan GDL Transport AB i Helsingborg, Volvo Lastvagnar AB och Höganäs AB, sjösatts på allvar när det första HCT-ekipaget, High Capacity Transport, rullade iväg.

Ekipaget som tagits fram i samarbete med Parator Industri AB i Bollnäs, bygger på en Volvo FH16 dragbil på 750 Hk. Man använder den urkopplingsbara och lyftbara tandemaxeln som går att beställa direkt från fabrik.
– Vi kan lyfta en axel på både dragbil, link och semitrailer, säger Lennart Cider, projektledare på Volvo Lastvagnar.

Därmed minskas rullmotståndet och bränsleförbrukningen under tomkörning.

Ekipaget ska lasta två fullastade containers åt gången och initialt går ekipaget på dispens från Trafikverket på en särskild sträcka mellan Höganäs och Helsingborg, mestadels på Riksväg 111 som passerar genom Höganäs centrum och Helsingborg.

Dispensen är knuten till fordonet. När systemet är fullt utbyggt, räknar Höganäs AB med att kunna halvera antalet transporter. Även hanteringen i hamnen underlättas genom färre fordon.

Hittills har HCT-ekipage mest använts inom skogsnäringen, men nu ges möjligheten att utvärdera användningen i stadsnära och urbana miljöer. GDL har länge transporterat för Höganäs AB.
– Detta projekt går helt i linje med vår nya vision för att skapa hållbara, kundunika lösningar, säger en glad Henrik Holm, vd för GDL.

Undersökningar hittills, har visat på fördelar med utsläppen och trafiksäkerheten samt en ökad effektivisering. På Höganäs AB står ekipaget inte och väntar på att få lasta, utan föraren ställer av hela släpet som tas omhand av en terminaltraktor. På plats finns då ett redan färdiglastat släp, redo för transport till hamnen.

Detta system har med traditionella ekipage, gett fem containers på fem turer om dagen. Med HCT kommer det att bli tio containers på dessa fem turer.
– För att minska störningarna under rusningstrafiken genom orterna, kommer vi att justera tiderna för när vi kör, säger Johan Walther logistikchef, Höganäs AB.

Under våren kommer infrastrukturminister Anna Johansson, att lägga fram ett förslag om att tillåta trafik med 74 tons lastbilskonstruktioner på svenska vägar. Sverige och Finland går i täten för de tunga kombinationerna, men även länder i Västra Europa har hakat på och det pågår tester i flera länder.

Cider berättar om det svenska EBS/T-EBS bromssystemet som möjliggör ”kommunikation” mellan flera tillkopplade släp.
– Australien har börjat titta på EBS eftersom de idag inte har något liknande på sina road-trains, säger han.

I Sverige körs olika modeller: ST-kran 74 ton, ETT-kombinationer 90 ton bruttovikt, DUO-trailer 80 ton bruttovikt, DUO-kärra 66 ton bruttovikt, grustransport 80 tons bruttovikt och vätsketransport på 74 tons bruttovikt.

Bengt Fransson är en av två förare som ska köra HCT-ekipaget och han tycker det är spännande att få vara med i projektet.
– Det är mycket smidigt att köra med, säger han. Rondellerna är absolut inga problem och styrkan i motorn kompenserar väl för den tunga lasten.


Lyssna på:

Intervju med Bengt Fransson:

Om artikeln

Publicerad: 2016-03-11 15:01
Kategori: Nyheter
Taggar: HCT High Capacity Transport Höganäs AB Radio Volvo Webb-TV