Regeringen vill kartlägga säkra uppställningsplatser

Regeringen har idag gett Trafikanalys i uppdrag att genomföra en kartläggning av utbud och efterfrågan på trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.

– Regeringen jobbar aktivt för hållbara transporter och schysta villkor i yrkestrafiken. Många yrkesförare upplever att det finns en brist på trygga uppställningsplatser för både nattvila och kortare pauser. Nu ska Trafikanalys kartlägga utbudet av trygga uppställningsplatser och undersöka vilken ansvarsfördelning som bör finnas mellan transportbranschen och staten när det gäller uppställningsplatserna, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2016.

Uppdraget till Trafikanalys är en del i regeringens arbete för att få ordning och reda på vägarna. Tidigare har regeringen infört en sanktionsavgift på 40 000 kronor för överträdelse av EU:s regler för gränsöverskridande lastbilstrafik. Även så kallad klampning har införts där en lastbil kan låsas fast om myndigheterna vill förhindra fortsatt färd. Sanktionsavgiften och klampningen har gett goda resultat men mycket återstår att göra.

Under förra året gav regeringen även Transportstyrelsen ett större uppdrag för att bland annat se över beställaransvaret och tillämpningen av kör och vilotidsreglerna. I uppdraget ingår även att granska hur nuvarande EU-regler som kombidirektivet tillämpas i Sverige och hur EU-reglerna på bästa sätt kan förändras för att främja ordning och reda på vägarna. Detta ska slutredovisas för regeringen senast 1 maj 2017.

Om artikeln

Publicerad: 2016-02-18 16:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Anna Johansson Regeringen Säkra uppställningsplatser Schysta villkor Trafikanalys