Väldigt få rätt - men friad från stöld. Däremot fälls chauffören på den andra åtalspunkten, brukande av falsk urkund (falskt ID-kort och falskt körkort). På bilden syns den stulna trailern med det falska DSV-kapellet.Fotograf: Johan Schultz

Friande dom väcker förvåning och ilska hos DSV och Anders Skördare

?Vi gjorde allt vi kunde?

Det finns besvärande omständigheter som tyder på att han varit inblandad i stölden, men det räcker inte för att det ska anses ställt bortom rimligt tvivel att han tillsammans och i samförstånd med annan ska ha begått stölden. Därför friar Norrköpings tingsrätt den polske lastbilschaufför som åtalats för att ha stulit en traktor från Anders Skogsskördare AB i Valdemarsvik. Domen rör upp känslorna både hos DSV och hos Anders Skogsskördare AB.

Det var vid 21-tiden den 17 november som en ny Valtra A93 HiTech traktor stals från Anders Skogsskördare AB och kördes över ett fält mot en sopstation. Den 47-årige lastbilschauffören medgav att han befunnit sig vid sopstationens grusplan i anslutning till stölden, men nekade till att ha gjort sig skyldig till grov stöld.

Han berättade att han skulle genomföra en lastning någonstans i närheten av Stockholm. Han hade fått information per telefon om att han skulle lasta containrar och fått mätutrustning för att kontrollera måtten på trailern. Hans uppdragsgivare mötte honom på en parkering och åkte därefter med honom i lastbilen och förklarade vart de skulle åka.

De körde av vid Valdemarsvik och stannade vid en rastplats. Det fanns då redan en personbil där. Uppdragsgivaren klev ur men bad honom vänta i lastbilen. Efter cirka 20 minuter kom uppdragsgivaren tillbaka och berättade att de skulle köra för att genomföra lastningen. De körde till grusplanen.

Uppdragsgivaren förklarade hela tiden hur han skulle köra och hur han skulle placera lastbilen. Han stängde av lastbilen varpå uppdragsgivaren gick ut och återigen bad honom vänta. Uppdragsgivaren pratade med någon, han vet inte med vem, och därefter fick han veta att måtten på trailern inte stämde och att det därmed inte skulle bli någon lastning.

Han fick i stället information om att han skulle åka vidare och att uppdragsgivaren skulle ansluta längre söderut vid en parkering i riktning mot Kalmar.

På väg från sopstationen märkte han att en vit pickup förföljde honom och han stannade därför vid första upplysta parkeringsplats. Han gick ut och frågade föraren av pickupen varför denne följde efter honom. Han fick ett svar på svenska som han inte förstod annat än att polis var på väg. Han tyckte det lät bra, varför han stannade och inväntade polisen.

(Förare av pickupen var en av ägarna till Anders Skogsskördare AB, som larmats om stölden av en anställd och följt efter lastbilen till soptippen och där troligen stört traktortjuvarna. Han följde sedan efter lastbilen då den körde från tippen mot E22.)

Den 47-årige lastbilschauffören förklarade för tingsrätten att han hade fått trailern via ett svensk företag i Göteborg och att han inte känt till att trailern skulle vara stulen. Företaget tillhör hans sambo. Själv har han bara arbetat som chaufför.

Chauffören förklarade också att det inte var något konstigt att genomföra lastningar på nätterna utan det sker väldigt ofta. Det var inget misstänkt med aktuell lastning utan han fick instruktioner på vanligt sätt. Han har genomfört lastningar på sämre platser.

Norrköpings tingsrätt påpekar att ”det är besvärande för /chauffören/ att han befunnit sig i anslutning till stölden och att han kört till den grusplan dit traktorn transporterats i samband med stölden samt att det vore möjligt att lasta och inrymma traktorn i den lastbil han kört. Omständigheterna, som förvisso utgör ett starkt indicium för att han har varit inblandad i stölden, räcker dock inte för att det ska anses ställt bortom rimligt tvivel att han tillsammans och i samförstånd med annan ska ha begått stölden.”.

Det går enligt tingsrätten inte att bortse ifrån att annan person utan chaufförens vetskap kan ha stulit traktorn. Och därför ogillas åtalet för grov stöld.

Däremot fälls chauffören på den andra åtalspunkten, brukande av falsk urkund (falskt ID-kort och falskt körkort). Mot bakgrund av att han suttit häktad i en månad bestäms påföljden till en ren villkorlig dom, alltså utan dagsböter.

Trots vad som såg ut som vattentät bevisning, friade alltså Norrköpings tingsrätt den polske medborgaren som gripits, från stöld. DSV hamnade på ett försåtligt sätt i fokus då den svenska stulna trailern dessutom var utrustad med ett falskt kapell som bar DSV:s logga. Att DSV dessutom ibland haft leveranser till företaget i Valdemarsvik, satte igång spekulationerna i sociala medier.


Säkerhetsansvarige Stefan Bengtsson
på DSV Road AB i Landskrona har lagt ner mycket tid på att, parallellt med åklagarens utredningar, försöka få svar på hur exempelvis trailern kunde ha ett DSV-kapell. Han har läst domen framför allt på grund av att detta initialt pekade ut DSV.
– Trots att den svenska trailern stulits och falskskyltats med polska skyltar samt var försett med ett lika falskt DSV-kapell, berörs inte detta över huvud taget i domen, säger han ogillande.

Att Tingsrätten väljer att fria den anhållne från grov stöld och fälla för urkundsförfalskning, har Bengtsson inga synpunkter på. Han menar att beviskraven har ökat och en fällande dom för stöld, kräver ett gripande på bar gärning eller en mycket övertygande teknisk bevisning i form av DNA-spår eller fingeravtryck för att binda gärningsmannen till traktorn.
– Indicier räcker helt uppenbart inte.

Bengtsson tror att fler utförselkontroller i våra hamnar och vid Öresundsbron, skulle kunna vara ett sätt att få ner antalet stölder samt att hitta stöldgods.
– Men, jag tror att polisen har koll på både detta och hur gärningsmännen är organiserade, säger han.

Han pekar på att det nog handlar mer om att skapa resurser i dagens läge för att kunna genomföra dessa kontroller och aktivt arbeta mot denna typ av brottslighet.
– Det viktiga för mig i min roll, är att polisutredningen visade att DSV inte på något sätt var inblandat och detta har också våra egna interna undersökningar kommit fram till i ett tidigt skede, avslutar Stefan Bengtsson på DSV. 

Hos Anders Skördare AB, tas domen emot med stor förvåning och nära nog ilska.
– Vi gjorde allt vi kunde för att säkra bevis, säger en frustrerad Johan Schultz, en av ägarna. Vi var flera vittnen och ändå väljer rätten att tro på hans historia.

Schultz tycker det är anmärkningsvärt att rätten inte tagit mer hänsyn till de försvårande omständigheterna för den åtalade. Det fanns till och med ramper på trailern och vilken lastbil körs till lastning, oavsett hos vem och tid på dygnet, med släckt belysning, undrar han.

Förtroendet för rättssystemet har rubbats, tycker Schultz som vet att det antagligen inte är sista gången de, liksom många andra, kommer att råka ut för den här typen av brott.

Vad gör ni då nästa gång det sker?
– Då är det förövaren som får ringa polisen, avslutar en arg Johan Schultz. 

Fotnot
Mål nr: B 3082-15, Norrköpings tingsrätt.

 

Läs även:

Polske chauffören frias från traktorstölden
Traktortjuv åtalas för grov stöld
Försökte stjäla traktor – en person gripen

Om artikeln

Publicerad: 2015-12-30 14:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Anders Skördare DSV Norrköpings tingsrätt Rättsfall Valdemarsvik Valtra