Fordonen på bilden har inget med artikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Cabotageregler och social dumpning allt högre upp på EU:s agenda

EU:s transportministrar diskuterade under rådets möte på torsdagen de sociala aspekterna på vägtransportområdet.
Den danske transportministern, Hans Christian Schmidt underströk vikten av att skapa klara och tydliga regler för cabotagetransporter.

– Jag tycker det är viktigt att vi får mer klara och tydliga regler, både så att de bättre kan verkställas och att de kan verkställas på ett enhetligt sätt i alla EU-länderna. Det är också viktigt för chauffören och åkeriägaren, så att de kan vara helt säkra på vad det är som gäller, säger Schmidt.

Ministern lade stor vikt vid att betona behovet av en definition av begreppet cabotagetransport.
– Det finns en allmän definition av cabotage, men inte av en cabotagetransport. Vad som behövs är att vi får en tillräckligt tydlig definition av detta – företrädesvis infört i själva förordningen, påpekade ministern.

Den danske ministern är inte ensam om att kräva tydlighet i lagstiftningen som omgärdar vägtransporter. På onsdagen, alltså dagen före rådets möte, hade Social and democrats, S&D, initierat ett möte där samtliga koordinatorer från TRAN, EU:s Transport- och turistutskott, var inbjudna.

Peter Lundgren (SD) var med på onsdagsmötet och han kan konstatera att alla nu verkar vara eniga om att social dumpning och olaglig cabotagetrafik är viktiga ämnen som måste styras upp.
– Kommer man tillrätta med cabotageproblematiken så blir man sannolikt av med en stor del av den sociala dumpning som råder, förklarar Lundgren.
– Michael Cramer, som är vår ordförande i TRAN, är helt inne på att det här är ett prioriterat område.

Peter Lundgren förklarar bland annat att Cramer varit på studiebesök hos den tyska ”tunga gruppen”, BAG.
– Där fick han en tydlig insikt i hur stora problem branschen dras med. När han stod ute på en kontrollplats bevittnar han ett telefonsamtal som en av fordonskontrollanterna tog emot.
– Föraren som ringde upp kontrollanten var desperat och vädjade om att få bli kontrollerad. Han hade tvingats köra så länge att han bönade om att BAG skulle kolla hans kör- och vilotider. Allt för att han skulle få möjlighet sova.

Lundgren menar att chaufförer ofta fastnar i klorna på oseriösa speditörer.
– Därför måste vi också skärpa själva ansvarsbiten. Det är inte okej att en chaufför ensam ska få bära hundhuvudet och ta böter för sådant som de ofta inte har möjlighet att påverka. Här måste både speditörer och åkare tvingas att ta ett större ansvar.

Känslan är att man inom EU nu kommer att arbeta för att dra åt snaran runt halsen på profithungriga och oseriösa aktörer inom vägtransportbranschen. Samtliga EU-länder, med ytterst få undantag, är överens om att situationen är ohållbar som den är idag.
– Bland annat så diskuteras gps-övervakning av långtradartrafiken på ett sätt som man aldrig tidigare har gjort, berättar Peter Lundgren, som tillskriver Här stannar Sverige, HSS, all förtjänst för detta.
– Detta har man börjat prata om efter att HSS besökte EU-parlamentet tidigare i år, då man också framförde idén om en så kallad ”maut”-lösning.

Om artikeln

Publicerad: 2015-12-11 16:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Hans Christian Schmidt Peter Lundgren sd TRAN