Fotograf: Göran Rosengren

Därför blev det ingen prövning av beställaransvaret

Åklagaren: ”Vi hade behövt höra folk från andra länder”

Fredrik Andersson, polisinspektör i Västerås, var den som handlade det nu nerlagda ärendet mot DSV åt kammaråklagare Jenny Alriksson. Och han känner att det är svårt att få gehör hos åklagare för den här typen av ärenden.
Är det för låg status på trafikärenden? Eller är straffsatserna för låga? Oavsett vilket, menade kammaråklagare Jenny Alriksson att det inte skulle begäras hjälp med förhör av de personer som befann sig i utomlands och därmed föll hela ärendet, inklusive beställaransvaret.

Att driva ärenden som omfattar länder utanför EU, bjuder på många hinder och sätter inte sällan tålamodet på prov. Dessutom är regelverken fortfarande inte tillräckligt precisa vilket ger utrymme för tolkningar som skapar osäkerhet.

Ärenden som rör transportnäringen och då inte minst det illusoriska beställaransvaret, kräver särskild expertis, inte minst hos den åklagare som ska hantera dem. Denna förundersökning var åklagarledd.
– När jag fick detta ärende, skickade jag iväg det till Östersund där det finns särskilda trafikåklagare, berättar Fredrik Andersson.

Men i Östersund ville man inte hantera ärendet, utan skickade istället tillbaka det till Västerås igen för att drivas av en allmän åklagare.
– Motiveringen var att de driver ärenden av böteskaraktär och inte alls hanterar den här typen av ärenden, säger Andersson. Det är mycket frustrerande att det förhåller sig på detta vis.

Andersson talar väl om kammaråklagare Jenny Alriksson som fick ärendet och anser henne vara en skicklig åklagare.
– Men, hur skicklig man än är som åklagare, kräver dessa ärenden ytterligare kunskaper som inte alla åklagare kan ha varför det blir ännu viktigare med särskilda trafikåklagare, säger Andersson.

Han har svårt att förlika sig med att de särskilda trafikåklagarna inte arbetar med just de ärendena som är verkligt komplicerade och kräver särskilda kunskaper.

Vad tror du behövs för att förändra situationen? Är det bara politiska beslut som behövs?
– Politiska beslut behövs säkert och naturligtvis ska särskilda åklagare kunna driva dessa ärenden, men jag tror också det krävs att en eller flera åklagare själva tar tag i detta för att åstadkomma rätt förändringar för att driva svåra ärenden eftersom det kommer att bli flera sådana, menar Fredrik Andersson.

Förundersökningen mot DSV var alltså åklagarledd genom kammaråklagare Jenny Alriksson, som till sin hjälp bland annat hade polisinspektör Fredrik Andersson samt möjlighet att närhelst kontakta tillförordnad gruppchef Sune Nilsson om frågor uppstod.

Ändå läggs ärendet ner med motiveringen:
”Det går inte att bevisa de objektiva förutsättningarna för att förfarandet ska vara brottsligt”.

Vad betyder den formuleringen på vanlig svenska? Jenny Alriksson översätter:
– Vi hade behövt höra folk från andra länder, säger hon. Jag ansåg mig inte kunna komma vidare i ärendet eftersom de inblandade inte fanns i Sverige och att det då hade krävts rättshjälp för att få förhör gjorda utomlands.

Men DSV sitter ju i Landskrona!
– Ja, det är möjligt…

Tycker du det är tungt att få ärenden av den här sorten att hantera, då dessa kräver mer eller mindre särskild expertis för att reda ut?
– Nej, det är vår vardag att behöva sätta oss in i svåra ärenden, berättar Jenny Alriksson. Svåra ärenden finns inom många områden och vi får ta in den hjälp vi behöver för att göra en bra utredning.

Och den hjälpen tycker du att du har haft tillgång till?
– Ja, svarar hon och berättar att de ständigt håller sig uppdaterade med intressanta fall som utgör rättspraxis och därmed kan användas som referens i andra, liknande ärenden.

Hade du välkomnat särskilda trafikåklagare som hade kunnat driva denna typ av fall?
– Den frågan får du nog ställa till min chef istället.

Om artikeln

Publicerad: 2015-07-21 08:41
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvar DSV Fredrik Andersson Jenny Alriksson Rättsfall Sune Nilsson