TRANSPORTFUSKET I FOKUS
Klampat och klart i väntan på en chaufför som får lov att köra yrkesmässigt i EU.Fotograf: Privat

Ska vi börja vänja oss vid den här synen, LKW?

Det blev en dyr historia för det bulgariska åkeriet som skickade iväg en makedonsk chaufför till Sverige, som bland annat saknade arbetstillstånd. Totalt resulterade bristerna i en nota på 45 500 kronor. Och en gul klamp på framhjulet.
Förvirringen tycks dessutom vara total när vi kontaktar LKW Walter för en kommentar.

Uppmärksamma läsare skickade nyligen foton till redaktionen, vilka även figurerat på Facebook, föreställande en bulgarisk dragbil med tillkopplad LKW-trailer. Och med en klamp på dragbilens vänstra framhjul.

Vi kontaktar trafikpolisen i Helsingborg för att höra vad som hänt.
– Det var mina kollegor som tog in ekipaget för kontroll på Långeberga i Helsingborg. Tillsammans med en bilinspektör konstaterades att ekipaget bland annat hade kört inrikes i Sverige under en längre tid och att föraren saknade arbetstillstånd, förklarar Richard Karlsson, trafikpolisen region syd i Helsingborg.

Det var det saknade arbetstillståndet som föranledde klampningen.
Till ovanstående kan även läggas att man inte heller hade betalat vägavgiften och dessutom hade åkeriet inte besiktigat färdskrivaren i bilen.

Enligt uppgifter till Proffs har dragbilen rört sig i Sverige under en längre tid. Den förare som körde när ekipaget stoppades har kört sedan den 3 maj.

Chauffören verkar väl medveten om att han har brutit mot cabotagereglerna.
– Han hade påtalat det för sin uppdragsgivare, som inte är speditören i fråga ska understrykas, att han var tvungen att köra ut med en internationell transport. Men uppdragsgivaren hade uppmanat honom att köra vidare.

Att förare från Makedonien stoppas är inga kioskvältande nyheter. Inte heller att de saknar arbetstillstånd. Men på mycket kort tid har nu två fall kommit till tidningen Proffs kännedom som får oss att höja på ögonbrynen (Läs även ”Bulgariskt fuskåkeri riskerar förlora tillstånd”). Båda fallen gäller bulgariska dragbilar. Båda fallen gäller makedonska förare utan arbetstillstånd. Och i båda fallen har LKW-trailrar hängt bakom dragbilarna.

Vi kontaktar Gerhard Mueller som jobbar med SSHE-Q Management (som betyder att han förestår arbetet med säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet) hos LKW Walter för att höra om detta är något vi ska börja vänja oss vid?

Mueller börjar med att kommentera ekipaget som stoppades på Hallandsåsen.
– Såväl dragare som trailer är EU-baserade och föraren är från Bulgarien med bulgariskt pass. Han innehar även ett makedonskt certifikat för att utföra internationella transporter och det är möjligt att detta tillstånd har skapat intrycket av att han inte är en EU-medborgare, säger han, vilket går på tvärs med de uppgifter som polisen lämnat i ärendet.

Inte heller vägavgiften var betald, vilket gjorde att ekipaget fick parkera lite längre än planerat.

I Helsingborg stoppas snart ett annat ”LKW-ekipage”. Och i det här fallet åkte den gula klampen på. Varför blev det så?
– I detta fall måste vi erkänna att avdelningen för trafikplanering i Sverige missat att dragaren och dess chaufför skulle lagts ut på internationell körning istället, svarar Mueller. Tyvärr nämnde inte heller föraren detta när han fick sitt uppdrag, tillägger han – även det går stick i stäv med vad föraren berättat för polisen.

Gerhard Mueller har informerat LKW Walters kvalitetsansvarige om incidenten och de ska snart ha ett möte för att förbättra planeringssystemet för ekipagen.
– Även om dessa fall sällan inträffar, måste vi arbeta för att undvika varje sådant, avslutar Gerhard Müller.

Proffs ställde även en tredje fråga om huruvida Mueller tror att den här typen av oegentligheter hela tiden funnits ute på vägarna, men genom att polisen nu fått nya verktyg och regelverk att arbeta med, dras ridån undan och blottar bristerna och att det därför nu finns en uppsjö av ärenden att rapportera.
Den frågan lämnar han obesvarad.

Gerhard Mueller skyller i det första fallet (det på Hallandsås) på att polisen inte har förstått vilket medborgarskap den föraren hade. Och anledningen till att det blev fel i Helsingborg, förklarar han med att föraren inte har informerat.

Har vi på Proffs kanske misstolkat polisen i våra intervjuer?
Vi hör efter igen med lagens långa arm och förstår snart att så inte är fallet. Polisen vidhåller att föraren i det första fallet hade makedonskt pass och att föraren i det senaste fallet berättat om att han mer eller mindre tvingats köra enligt de order han fått från sin uppdragsgivare.

Vad hände då sedan, med ekipaget i Helsingborg? Ja, chauffören fick så klart inte köra vidare eftersom han saknade arbetstillstånd. Bilens färdskrivare måste besiktigas och vägavgiften ska betalas. Den totala summan för sanktionsavgift och böter fastställdes till slut till 45 500 kronor, vilka också har betalats in till de svenska myndigheterna.

Om artikeln

Publicerad: 2015-05-15 13:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetstillstånd Helsingborg LKW Walter Olaga cabotage Trafikpolisen