Volvos koncernchef Olof Persson under presentationen på HDMA.Fotograf: Paul Hartley

Olof Persson i USA:

Säkerhet och hållbarhet styr Volvos produktutveckling

Volvos koncernchef Olof Persson var inbjuden talare vid branschorganisationen HDMA:s medlemsfrukost (Heavy Duty Manufacturers Association) i fredags förra veckan på Mid-America Trucking Show i Louisville, Kentucky.

Inför över 900 toppnamn inom den amerikanska lastbils- och transportbranschen utvecklade Olof Persson sina tankar om Volvos framtida produktstrategier.
– Nordamerika är en viktig marknad för Volvo. Sedan 2002 har företaget här investerat 1,4 miljarder dollar (12 miljarder kronor), sade han.

Olof Persson noterade att nordamerikanerna just nu står för den starkaste ekonomin i världen.
– Utsikten för Europa under 2015 är i huvudsak oförändrad, Sydamerika är en ”långsam” marknad med låg BNP-tillväxt medan Asiens framtid är av mer blandad karaktär. Detta samtidigt som Nordamerika vuxit sig starkt igen.

Han tog sedan en titt på de stora trenderna inför framtiden med bland annat krav på ökad trafiksäkerhet, strängare miljökrav, integration och uppkopplingsbarhet.
– Flera svåra och uppmärksammade amerikanska trafikolyckor förra året med lastbilar inblandade har ökat myndigheternas krav på insatser från branschen. Mer trängsel på vägarna och en sliten och föråldrad infrastruktur måste leda till större insatser från myndigheterna på ökat underhåll och förnyat vägbyggande.

– Säkerhet är en av Volvos hörnstenar. Bland annat är 380 graders runtomsikt för lastbilar snart verklighet.
– De sänkta bränslepriserna till 45 dollar per fat kommer inte att hålla i sig för evigt. Naturgas blir fortsatt viktig för kortare och regionala transporter.

Persson betonade Volvos starka tilltro på DME (dimetyleter) som framtida lastbilsbränsle. Att omvandla naturgas till DME skulle förenkla de problem som naturgasen dras med vad gäller förvaring, distribution och bränslepåfyllning. Detta gäller särskilt LPG. Volvo fortsätter därför arbetet med att utveckla DME-motorer.
– Ifall branschen medverkar till att uppnå de produktionsvolymer av DME som krävs så kan detta bränsle bli en verklig vinnare, sade Olof Persson.

Olof Perssons presentation varade i runt 45 minuter. Innovationer som I-Shift och uppkopplad fjärrdiagnos över internet berördes. Volvo och systermärket Mack har idag 80 000 fordon med diagnossystem ute på vägarna. Detta har minskat tiden för felsökning med 70 procent och reparationstiden med 20 procent.
– Och då har vi bara skrapat på ytan, avslutade Olof Persson.

 

Om HDMA

Heavy Duty Manufacturers Association grundades 1983. HDMA har 200 medlemsföretag som består av främst tunga fordonstillverkare, komponent och reservdelsföretag. Antalet anställda i USA hos dessa företag uppgår till 180 000 personer. 

Om artikeln

Publicerad: 2015-04-01 11:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter Olof Persson Strategier USA Volvo