TRANSPORTFUSKET I FOKUS
Bilinspektör Stefan Lovén (t vä) är en av landets bilinspektörer som numera har befogenhet att utfärda sanktionsavgifter. Något han nyligen praktiserade. På bilden syns även trafikpoliserna Richard Karlsson (mitten) och Sören Johansson.Fotograf: Göran Rosengren

Bilinspektörer i Helsingborg utfärdar sanktionsavgifter

?Vi blir effektivare?

Den 1 mars blev det som bekant möjligt för polis och tull att klampa fordon för att hindra fortsatt färd för transportörer som brutit mot vissa regler, för att på så sätt förmå åkeriet att till exempel betala sanktionsavgifter.
Men en annan "nyhet" som det hittills kanske inte har talats så mycket om, är att även bilinspektörer, sedan samma datum, har rätt att utfärda sanktionsavgifter.

Det sistnämnda har åtminstone inte gått trafikpolisen region syd i Helsingborg förbi. I fredags utfärdade bilinspektör Lars-Olof Tuvesson en sanktionsavgift till ett bulgariskt åkeri vars förare brutit mot kör- och vilotidsbestämmelserna när han körde i Tyskland.

Under tisdagen var det så dags igen. Den här gången var det bilinspektör Stefan Lovén som ertappade ett ekipage i full färd med att köra en cabotagetransport som inte utfördes enligt gällande regelverk. En förseelse som innebar att det aktuella åkeriet fick betala in 40 000 kronor på Transportstyrelsens konto.

– Våra bilinspektörer gör alltid bra jobb. Att de numera har rätt att utfärda sanktionsavgifter ger oss mer tyngd i våra kontroller, vi blir effektivare, kommenterar Sören Johansson vid trafikpolisen i Helsingborg, som tillsammans med Lars-Olof, Stefan och trafikpolis Richard Karlsson bildar den fyra man starka, ”informella” arbetsgruppen som hittills har satt många kännbara käppar i hjulen för transportörer som inte har hållit sig till gällande ”spelregler”.

Om artikeln

Publicerad: 2015-03-18 11:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Helsingborg Olaga cabotage Sanktionsavgift Trafikpolisen