TRANSPORTFUSKET I FOKUS

Flera fall av olaga cabotage har passerat ?steg två?

Nu har Transportstyrelsens kvarnar börjat mala

Den som följt rapporteringen här i Proffs nätupplaga, vet att polisen på senare tid har stoppat flera utländska ekipage och kvarhållit dessa tills sanktionsavgiften har erlagts. Ofta handlar det om olaga cabotage, där sanktionsavgiften ligger på 40 000 kronor.
I flera av de fall vi skrivit om, har Transportstyrelsen nu överprövat polisens beslut.

I vår nätupplaga har vi på senare tid tagit upp flera fall där utländska ekipage, i det närmaste på löpande band, stoppats och sedan fått betala (minst) 40 000 kronor i sanktionsavgift. Främst eftersom chauffören inte har kunnat uppvisa dokument som styrkt att ekipaget kommit in i Sverige med internationell last. Och därmed har transportören gjort sig skyldig till olaglig cabotagetrafik.

De ärenden som hittills kommit in till Transportstyrelsen, har blivit inrapporterade av polisen, främst i Skåne men även från andra delar av landet. Nu har Transportstyrelsen gjort en överprövning av polisens beslut i varje ärende och kommit fram till att polisens beslut har varit korrekta. Sanktionsavgiften kvarstår och betalas inte tillbaka i det här skedet.

Det finns tolkningar, bland annat från Transportindustriförbundet som vill göra gällande att dokumentation som bevisar om – och i så fall när – en internationell transport ankommit Sverige inte alls behöver finnas i bilen utan istället, vid ett senare tillfälle, kan sändas till polisen.
Den uppfattningen delar inte polisen och inte heller Maria Tunström, sektionschef för KVT, på Transportstyrelsen i Umeå.
– Föraren ska ha med sig denna dokumentation och på plats, under kontrollen, uppvisa detta för kontrollerande polisman, säger Tunström utan omsvep.

Vi konstaterar att flera inrapporterade cabotageärenden nu har passerat två etapper. Det första, att polisen stoppat ekipagen och faktiskt tagit ut avgiften. Den andra, att Transportstyrelsen gjort överprövning av polisens beslut och kommit fram till att dessa varit korrekta.

Nu väntar nästa steg, transportören ska få möjlighet att yttra sig och inkomma med eventuella invändningar.
Proffs följer händelseförloppet med intresse.

Om artikeln

Publicerad: 2015-02-10 13:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Olaga cabotage Rättsfall Trafikpolis Transportstyrelsen