SKARASLÄTTSHÄRVAN
Fotograf: Lastbilsfoton.se / Arkivbild

Dömda i Skaraslättshärvan går till HD

Hovrätten har bedömt bevisningen fel och dessutom gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel hävdar de dömda i den så kallade Skaraslättshärvan, och överklagar till Högsta domstolen.
? Jag är fullständigt bestört över hovrättens dom, då jag alltid varit noga med att göra rätt för mig och följa regler och lagar. Jag har aldrig haft uppsåt att lura någon, inte heller Skatteverket, förklarar huvudmannen David Strid, tidigare vd i Skaraslättens Transport AB.

Hösten 2011 slog Ekobrottsmyndigheten till mot flera personer med kopplingar till företagsgruppen runt Skaraslättens Transport AB. I mars 2012 dömdes fem personer för en lång rad ekonomiska brott.

Brottsligheten, som var koncentrerad till de västsvenska företagen GCT Containerdepå AB och Quatron AB, omfattade mer än 20 miljoner kronor i framför allt falska fakturor för att dölja svarta löner till chaufförer och terminalarbetare.

Skaraslättens Transport AB:s tidigare vd David Strid dömdes av tingsrätten till fängelse i 4 år för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Han fick dessutom näringsförbud i 10 år.

Sadik Fazlijaj, företrädare för Chaufförshjälpen, dömdes till 3 års fängelse och näringsförbud i 7 år för bland annat grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott.

Medhjälparen Ravi Larsson dömdes till 1 års fängelse och 5 års näringsförbud för grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till försvårande av skattekontroll, grovt brott.

Domarna överklagades till Hovrätten för Västra Sverige, med blandat resultat. David Strid fick sitt fängelsestraff sänkt till 3 år och 6 månader och näringsförbudet till 7 år. För Sadik Fazlijajs del blev det ingen ändring i påföljd, medan Ravi Larsson fick sitt straff skärpt till fängelse i 1 år och 8 månader.

Samtliga har nu överklagat till Högsta domstolen, och hävdar att hovrätten har bedömt bevisningen fel och gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel.

Genom sitt juridiska ombud framhåller David Strid att hovrätten inte alls prövat den centrala frågan i målet, om den personal som utfört arbete åt de av Strid kontrollerade Quatron och GCT varit anställda av dessa bolag, eller inhyrda från och anställda av Fazlijajs och Larssons bolag. Alltså vem som haft ansvaret för att skatter och avgifter betalades.

Som ett komplement till ombudets överklagande har David Strid skickat en personlig skrivelse till Högsta domstolen.
– Jag är fullständigt bestört över hovrättens dom, då jag alltid varit noga med att göra rätt för mig och följa regler och lagar. Jag har definitivt inte haft något uppsåt att vare sig bedra Skatteverket på skatter och avgifter eller ens medverka därtill, förklarar han inledningsvis.
– Jag har aldrig haft uppsåt att lura någon, inte heller Skatteverket.

Strid lägger skulden helt på de andra inblandade, och deras bolag Chaufförshjälpen och Ravi KB som han hyrt in arbetskraft från.
– Jag har ingen annan skyldighet än att kontrollera att de jag i mitt bolag anlitar som underentreprenörer har F-skattsedel.

Och både Sadik Fazlijaj och Ravi Larsson hade F-skattsedel.
– Ravi Larsson och Sadik Fazlijaj erkände också i hovrätten att de har begått skattebrott genom att inte betala in skatter och avgifter för sina anställda. Detta förbiser hovrätten. De bedyrade också att de inte varit nån slags medhjälpare åt mig utan agerat på eget bevåg. Det måste man också se som ett erkännande till att de i bedrägligt avseende använt mig för att tjäna pengar och bedra Skatteverket, skriver David Strid.

Står sig hovrättens felaktiga dom slås mitt liv i spillror påpekar han.
– Hovrättsdomen, som är ett rent justitiemord, innebär en familjekatastrof om jag som oskyldig ska tvingas vara borta från min son i flera år i fängelse när han som bäst behöver sin far. Och min sambo får en oerhörd börda.

Hur Sadik Fazlijaj och Ravi Larsson ser på saken (annat än att de anser att hovrättsdomen är fel) är inte känt då genom respektive ombud begärt anstånd med att utveckla grunderna för sina överklaganden.

 

Läs även:

Nu rullas Skaraslättshärvan upp i Hovrätten

HD-beslut får stora konsekvenser

Skattebrott kan fria Strid från skattebrottsåtal

Förhandlingarna i Skaraslättshärvan inställd

Skaraslättshärvan upp i hovrätten i april

Nya problem för Strids på Skaraslätten

Skaraslättens dotterbolag i konkurs

David Strid överklagar

David Strids åkeri ”Quatron AB” i konkurs

Davis Strid dömd till fyra års fängelse

Åklagaren yrkar på fem års fängelse för huvudmannen

Skaraslättens tidigare vd fortsätter hävda sin oskuld

Åtalad i Skaraslättshärvan tog emot dödshot

Advokaten: ”Alla fakturor är korrekta”

Skaraslättens förre vd inför rätta idag

Falska fakturor skulle dölja svart arbetskraft – Sju åtalade i Skaraslättshärvan

Företrädare för Skaraåkeri misstänks för ekobrott

Företrädare för Skaraåkeri omhäktad – igen

Företrädare för Skaraåkeri fortsatt häktad

Vd i Skaraåkeri misstänks för grovt skattebrott

Om artikeln

Publicerad: 2014-05-08 10:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekobrottslighet Högsta domstolen Rättsfall Skaraslätten