SKARASLÄTTSHÄRVAN

HD-beslut får stora konsekvenser

Ansvariga i "Skaraslättshärvan" kan gå fria

Ett skattetillägg är ett straff konstaterar Högsta domstolen. Det innebär att den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift inte därefter får åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift (det så kallade dubbelbestraffningsförbudet).
Domstolens beslut lär få stora konsekvenser. Det kan exempelvis medföra att ansvariga i den så kallade Skaraslättshärvan går fria eller får sänkta straff.

Den enskilde har ett skydd mot att en och samma gärning prövas i två olika förfaranden (ingen får dömas två gånger för samma gärning). Det framgår av ett tilläggsprotokoll till Europakonventionen och av EU:s rättighetsstadga.

Det svenska systemet innebär att en oriktig skatteuppgift kan leda till både skattetillägg och ansvar för skattebrott. Skattetillägg är en administrativ avgift, 40 procent av den skatt som undanhållits. Högsta domstolen, HD, har nu slagit fast att tillägget är ett straff och att en person för en och samma oriktiga uppgift inte får åtalas för skattebrott vid allmän domstol, om Skatteverket dessförinnan har beslutat om skattetillägg.

Beslutet innebär en ändring av HD:s praxis. Samtliga 16 justitieråd deltog i domstolens beslut och beslutet är enhälligt.

HD har tagit hänsyn till en dom som EU-domstolen meddelade tidigare i år. Den domen gäller mervärdesskatt. HD:s beslut innebär att skyddet mot dubbla förfaranden gäller även brott mot regler om inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och liknande avgifter. Har man fått skattetillägg kan åklagare inte åtala.

Beslutet får långtgående konsekvenser. Mängder av dömda och misstänkta skattefuskare berörs. Många av dem som redan dömts och dubbelbestraffats väntas begära skadestånd av staten och/eller begära resning. Andra som är mitt i en rättslig process kan räkna med att åtalen läggs ned om Skatteverket redan fattat beslut om skattetillägg.

Flera pågående skattebrottsmål har lagts vilande i avvaktan på HD:s beslut. Det gäller bland annat ett av transportbranschens mest uppmärksammade, det som rör den så kallade Skaraslättshärvan.

Göteborgs tingsrätt dömde i mars förra året Skaraslättens Transports tidigare vd David Strid och fyra andra personer med kopplingar till företagsgruppen för bland annat skattebrott och bokföringsbrott. I grunden handlade det mesta om svarta löner och falska fakturor.

Tingsrätten dömde David Strid till fängelse i fyra år för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Han fick dessutom näringsförbud i tio år. Sadik Fazlijaj, företrädare för Chaufförshjälpen, dömdes till tre års fängelse och näringsförbud i sju år för bland annat grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott. Dessutom fick tre medhjälpare lindrigare straff.

Tingsrättsdomen överklagades, och enligt planerna skulle förhandlingarna i Hovrätten för Västra Sverige ha startat den 15 april. Förhandlingarna ställdes dock in i avvaktan på Högsta domstolens beslut.

Skatteverket har efter tingsrättsdomen i ett omprövningsbeslut för inkomståren 2008-2010 höjt David Strids inkomst med 5,4 miljoner kronor, och som en följd av detta krävt honom på 3,3 miljoner kronor i inkomstskatt. Plus närmare en halv miljon i skattetillägg.

Skatteverkets omprövningsbeslut grundar sig på samma gärningar som skattebrottsmålet, och frågan är nu vilken betydelse skattetillägget kan få. Om hovrätten tar det som intäkt för att avvisa åtalet och fria Strid, eller om Skatteverket tvingas backa från beslutet om skattetillägg.

Högsta domstolen konstaterar i sitt beslut att skattetillägg och ansvar för skattebrott som grundar sig på en och samma skatteuppgift omfattas av dubbelbestraffningsförbudet. Det gör däremot inte bokföringsbrott. Där anses den handling (eller brist på handling) som ger upphov till skattetillägg i sak och i tid vara skild från bokföringsbrottet. Dubbelbestraffningsförbudet hindrar därför normalt inte att någon åtalas och döms för bokföringsbrott bara för att han eller hon drabbats av skattetillägg.

Samma sak när skattetillägget riktar sig mot en juridisk person (aktiebolag och liknande). Ett skattetillägg för bolaget på grund av oriktig skatteuppgift hindrar inte att den fysiska person som lämnat uppgiften åtalas för brott enligt skattebrottslagen.

 

Läs även:

Skattebrott kan fria Strid från skattebrottsåtal

Förhandlingarna i Skaraslättshärvan inställd

Skaraslättshärvan upp i hovrätten i april

Nya problem för Strids på Skaraslätten

Skaraslättens dotterbolag i konkurs

David Strid överklagar

David Strids åkeri ”Quatron AB” i konkurs

Davis Strid dömd till fyra års fängelse

Åklagaren yrkar på fem års fängelse för huvudmannen

Skaraslättens tidigare vd fortsätter hävda sin oskuld

Åtalad i Skaraslättshärvan tog emot dödshot

Advokaten: ”Alla fakturor är korrekta”

Skaraslättens förre vd inför rätta idag

Falska fakturor skulle dölja svart arbetskraft – Sju åtalade i Skaraslättshärvan

Företrädare för Skaraåkeri misstänks för ekobrott

Företrädare för Skaraåkeri omhäktad – igen

Företrädare för Skaraåkeri fortsatt häktad

Vd i Skaraåkeri misstänks för grovt skattebrott

Om artikeln

Publicerad: 2013-06-12 12:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekobrottslighet Rättsfall Skaraslätten