Oljespill kan kosta Tidaholmsåkeri 100 000

Ett åkeri i Tidaholm skulle en novemberdag förra året fylla på eldningsolja i en fastighet i Madängsholm. Det bar sig inte bättre än att flera hundra liter olja rann ut i naturen. Åkeriet riskerar nu att få betala företagsbot på 100 000 kronor för miljöbrott.

Kammaråklagare Bo Lindgren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har väckt talan om företagsbot mot åkeriet. Han hävdar att företrädare för åkeriet av oaktsamhet orsakat ett utsläpp om minst 500 liter eldningsolja ”som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra en föreorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse”. Miljöbrott alltså.

Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och brottet har begåtts av person i ledande ställning i bolaget. Därmed är förutsättningarna för företagsbot uppfyllda.

Enligt åklagare Lindgren är 100 000 kronor i företagsbot lämplig påföljd.
Målet kommer att avgöras vid Skaraborgs tingsrätt.

Om artikeln

Publicerad: 2013-08-19 13:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Eldningsolja Miljöbrott Rättsfall Skaraborgs tingsrätt