Hovrättsdom:

Fortkörare friad efter dödsolycka

En 68-årig betongbilschaufför åtalades för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död sedan han vid en vägkorsning utan övergångsställe kört på och dödat en kvinnlig fotgängare.
Men trots att han höll 75 km/tim där hastigheten var begränsad till 60 frias han av både tingsrätt och hovrätt.

Olyckan inträffade den 15 mars förra året i Nynäshamn, där Industrivägen korsar riksväg 73.
Ett par hundra meter därifrån sänks hastigheten på riksvägen från 80 till 60 km/tim. När chauffören i sin fullastade betongbil passerade 60-skylten släppte han gasen för att motorbromsa ner till rätt hastighet.

Det var bra väglag, ingen besvärande sol eller liknande och han hade fri sikt. Han såg på långt håll en kvinna som med snabba steg på passerade en bil som stannat på Industrivägen för att lämna företräde för trafiken på riksvägen.

Chauffören visste att det var vanligt att gående korsade riksvägen där, istället för att använda en viadukt några hundra meter längre bort. Men han utgick från att kvinnan skulle stanna och se sig för innan hon eventuellt skulle ta sig över riksvägen.

För sent insåg han att hon inte skulle göra det. Som han senare uppgav i förhör uppfattade han det som att kvinnan gick i det närmaste rakt ut på vägen.
Kvinnan påkördes och avled.

Chauffören åtalades för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Enligt åklagaren hade chauffören dels brustit i uppmärksamhet, dels hållit en med hänsyn till omständigheterna och hastighetsbegränsningen avsevärt för hög hastighet.

Södertörns tingsrätt fann, utifrån en analys av färdskrivardiagrammet, att lastbilens hastighet vid olyckstillfället varit cirka 75 km/tim.

Tingsrätten konstaterade också att de närmare omständigheterna kring händelseförloppet strax innan olyckan är oklara. Det går inte att dra några säkra slutsatser om och i så fall när kvinnan skulle ha uppträtt på ett sådant sätt att chauffören måste anses ha haft anledning att räkna med att hon skulle komma att korsa vägen på det sätt hon gjorde.

Enbart det förhållandet att kvinnan gick i rask takt mot den plats där fotgängare brukade korsa vägen innebär inte att chauffören måste anses ha haft att räkna med att hon sedan skulle komma att korsa vägen utan att se sig för. Det gäller inte minst med hänsyn till att det handlar om en förhållandevis starkt trafikerad riksväg.

Det blir då av underordnad betydelse att chauffören kört för fort. Mycket talar för att han inte kunnat undvika en kollision även om han kört i 60 km/tim eller något lägre ansåg tingsrätten.

Åtalet mot chauffören ogillades.
Domen överklagades men Svea hovrätt gör nu inga andra bedömningar än de som tingsrätten gjort. Tingsrättens friande dom står därför fast.

Om artikeln

Publicerad: 2012-09-18 08:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Dödsolycka Fortkörning Hovrättsdom Rättsfall