Transportföretag kan få EU-stöd för utveckling

Den nya EU-organisationen, Nordic Logistics Association, NLA, debuterade nyligen som arrangör i Bryssel med ett seminarium om vilken roll EU spelar för vägtransporterna när det gäller förhållandet mellan forskning och utveckling.

Målet med seminariet har varit att undersöka hur svårt det är för transportsektorn att få tillgång till EU:s forskningsmedel. Och om det över huvud taget är relevant för transportföretagen att arbeta med möjligheterna.

Både den konservativa parlamentsmedlemmen Bendt Bendtsen och EU-kommissionens administrative chef Liam Breslin försäkrade att de enorma summor som finns för forskning och utveckling mycket väl kan komma till nytta för mindre företag. Det handlar om 521 miljarder euro fram till 2020.

Målet med dessa pengar är nämligen att få det privata näringslivet allt mer involverade så att medlen inte enbart går till universitet och liknande.
Det ska därför också göras lättare att ansöka om medlen, liksom att procedurerna för behandling och efterkontrollen ska göras lättare. Båda menade att stödberättigade teman som hållbar utveckling och företagsutveckling är mycket relevanta för transport- och logistikföretag.

Nordic Logistics Association är en gemensam organisation for EU-arbetet, startad av danska DTL, Sveriges Åkeriföretag och Norsk Lastbileier-Forbund med Finsk Transport & Logistik (SKAL) som associerad medlem.

Om artikeln

Publicerad: 2012-03-02 12:02
Kategori: Nyheter
Taggar: DTL EU-stöd NLA NLF Sveriges Åkeriföretag