Miljöpartiet vill förbjuda tung trafik i Stockholm

Stockholms luft har höga halter av partiklar och kväveoxider ? den är ohälsosamt smutsig. Så smutsig att det bryter mot både Sveriges och EU:s lagar om luftkvalitet. Trots detta görs det för lite för att förbättra den dåliga luften i Stockholm. Det menar Miljöpartiet.

– Vi har vetat sedan 2004 vad som behövs göras, ändå har det gjorts alldeles för lite för att förbättra luften i Stockholm stad. Det här är ett problem som vi måste ta på allvar för att det handlar om dålig luft som leder till astma, hjärt- och kärlproblem hos våra barn och äldre, säger det miljöpartistiska oppositionsborgarråd Daniel Helldén.

Nu har länsstyrelsen lagt fram ytterligare ett förslag till nya åtgärdsprogram för renare luft i Stockholm. Utifrån erfarenheterna av de tidigare åtgärdsprogrammen finns det skäl till att noggrant granska det nya förslaget.
– Det finns en risk att de nya åtgärdsprogrammen blir ytterligare en pappersprodukt. Vi har vare sig tid eller råd att vänta med åtgärder. Det behövs fler initiativ och åtgärder för att storstäderna ska kunna uppnå det nationella miljömålet Frisk luft. Stockholm behöver en mer bilsnål samhällsplanering, med smarta trängselavgifter, utbyggd kollektivtrafik och fler cykelbanor, säger Daniel Helldén.

För att förbättra luftkvaliteten krävs kraftfulla åtgärder i trafiken. Miljöpartiet föreslår åtta åtgärder för renare luft i Stockholm. Man vill utöka dubbdäcksförbudet till att omfatta hela staden. Man vill dessutom förbjuda tung genomfartstrafik på Hornsgatan, förutom bussar och minska biltrafiken genom smarta trängselavgifter och en aktiv parkeringspolitik.

Till detta vill man bygga ut kollektivtrafiken och sänka priset så att fler stockholmare kan resa kollektivt. Man vill dessutom prioritera gång, cykling och kollektivtrafik vid all trafikplanering samt satsa 150 miljoner kronor årligen under tio år på ett sammanhängande nät av cykelbanor och cykelparkeringar.

Vidare föreslår man att alla kommuner ska ha planer för att uppnå det nationella miljömålet Frisk luft och göra det möjligt för kommuner att införa miljözoner för personbilar för att få bort de mest förorenande bilarna.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-28 19:19
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastbilsförbud Miljöpartiet Stockholm