Lastbilsförbud

Listar alla artiklar taggade med: Lastbilsförbud

Madrid stängs för tung trafik på grund av luftföroreningar

På grund av kraftig luftförorening i Madrid, kommer under onsdagen endast miljömärkta fordon att få köra i Madrid. Inledningsvis påverkar detta endast zonen som ligger inom ringleden M-30. Om luften fortfarande försämras, kommer körning med icke miljömärkta fordon att förbjudas i ytterligare områden, vilket bland annat omfattar alla icke spanskregistrerade lastbilar.
Wabco

Miljöpartiet vill förbjuda tung trafik i Stockholm

Stockholms luft har höga halter av partiklar och kväveoxider ? den är ohälsosamt smutsig. Så smutsig att det bryter mot både Sveriges och EU:s lagar om luftkvalitet. Trots detta görs det för lite för att förbättra den dåliga luften i Stockholm. Det menar Miljöpartiet.

Daf