PostNord och Volvo Lastvagnar i drivmedelstest

Sedan mars 2011 testkör PostNord en Volvolastbil som drivs med det nya biobränslet BioDME. Bränslet, som utvinns ur en biprodukt från tillverkning av pappersmassa, är giftfritt och koldioxidneutralt. Genom satsningen vill PostNord bidra till utvecklingen av miljöeffektiva transporter, samtidigt som man får möjlighet att utvärdera alternativa drivmedel för den egna fordonsflottan.

Chauffören Niklas Jansson har det senaste halvåret kört lastbilen i Stockholm och mellan Stockholm och Jönköping.
– Det har fungerat bra med undantag för lite småfel i början som har åtgärdats nu. Den största skillnaden jämfört med de vanliga bilarna är tankningen. Den måste göras på särskilda tankstationer, säger Niklas Jansson.

Samarbetet med Volvo lastvagnar kring det nya drivmedlet startade redan för ett år sedan och är en del i ett utvecklingsprojekt med stöd från EU och Energimyndigheten. Volvo Lastvagnar leder testerna med BioDME i samarbete med svenska Chemrec, företaget som ligger bakom metoden för framställning av BioDME, samt Preem som står för tankstationerna och distributionen av bränslet. Totalt omfattas tio fordon och PostNord kör ett av dem.

– Detta är ett sätt för PostNord att bidra till utvecklingen av nya miljöanpassade drivmedel. Det är ett långsiktigt projekt bland flera där vi hjälper till att ta fram morgondagens lösningar, förklarar Henrik Boding, miljöansvarig för Logistik inom PostNord.

Inom projektet testas även andra nyheter. Hela kedjan med produktion, distribution och användning måste fungera och fältproven är tänkta att utvisa vilka som är de främsta utmaningarna. Hittills pekar resultaten mot att BioDME kan bli ett bra alternativ till dieselolja och det finns intresse för drivmedlet också utanför Sveriges gränser.

Om artikeln

Publicerad: 2011-10-25 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Alternativa bränslen BioDME Lastbilar PostNord Volvo Lastvagnar AB