MÅNADENS LEDARE

Det är Proffs som ska gräva – inte Trafikverket

Det har varit en händelserik månad sedan den förra Proffstidningen kom ut. Förra månadens toppnyhet handlade om förartillstånd, något som kan tänkas utnyttjas av åkerier i EU:s medlemsländer för att täcka upp behovet av lastbilschaufförer i internationell, EU-trafik. Särskilt av Polen, som står för drygt 60 procent av alla tillstånd som utfärdades inom unionen under 2017.

Inte en enda politiker som vi har talat med kände till omfattningen. Inte heller företrädare för någon branschorganisation tycks ha snappat upp siffrorna som de facto ligger helt öppna på kommissionens hemsida. Lite märkligt med tanke på allt lobbyarbete som organisationerna investerar i och som inte helt sällan pågår i Bryssel.

Däremot har reaktionerna efter Proffs avslöjande inte låtit vänta på sig. Såväl våra svenska politiker på hemmaplan som politiker i EU har med all önskvärd tydlighet insett att något måste göras för att dämpa inflödet av chaufförer från tredjeland.

Även svenska chaufförer har reagerat. Många instämmer i att ett allt för frikostigt utfärdande av förartillstånd riskerar att sänka nivån på förarlönerna i EU till ”osunda nivåer”. Säkert finns det någon som inte håller med, men detta är inget som kommit till redaktionens kännedom.

Wabco


EU-parlamentarikern Peter
Lundgren (SD) står i skrivande stund i begrepp att lämna in en skriftlig fråga till kommissionen. I den undrar han om kommissionen är medveten om den ”oproportionerliga ökning av förartillstånd utfärdade i Polen” och av andra medlemsstater.

Likaså vill han veta hur kommissionen tänker göra för att undvika att medlemsstaterna missbrukar möjligheten att utfärda förartillstånd i framtiden.

Flera andra politiker har sagt att de tänker lyfta upp frågan. Bland andra den tyske socialdemokraten Ismail Ertug och den svenska socialdemokraten Marita Ulvskog.

Ulvskog menar att eftersom Polen inte sköter sig, ”med allt i från EU:s grundläggande rättigheter till detta givna exempel med tillståndsförfaranden, och inte följer reglerna”, så leder det till en mycket orättvis situation för alla andra EU-länder och dess medborgare.

Hon säger vidare att ”det är oacceptabelt ifall tillstånd för att få tillträde till EU:s arbetsmarknad utfärdas på felaktiga grunder”.
Att tro att Marita Ulvskog skulle sitta lugnt ner i båten efter att ha fått ta del av tidningen Proffs uppgifter, är inte sannolikt.

I månadens Proffs kan du läsa en uppföljande artikel i ämnet och vi kommer definitivt att ha all anledning att återkomma i förartillståndsfrågan.

Wabco


En annan artikel som
främst våra läsare har reagerat på, är den som vi publicerade på nätet den 7 december som handlade om att Trafikverket gräver bort parkeringsfickor och därmed möjligheter för yrkestrafiken att hålla sina lagstadgade raster.

Uttryck som inte lämpar sig i skrift strömmade in till redaktionen och ett flertal exempel på liknande tilltag exemplifierades.

Våra läsare gillar uppenbarligen när vi på tidningen ”gräver”, däremot är man inte lika entusiastisk över Trafikverkets grävande.

Därmed kan jag avslutningsvis glädja er alla med att vi kommer att fortsätta gräva i allt vi hinner med. Köp en prenumeration till dig själv eller till någon du anser behöver läsa en riktig lastbilstidning (kanske till någon riks- och/eller lokalpolitiker?).

Till sist passar jag på att er alla, läsare och annonsörer, för ett fantastiskt trevligt år.

God jul och gott nytt år – vi ses igen i januari…
Göran Rosengren
Chefredaktör

Wabco

Om artikeln

Publicerad: 2018-12-21 07:52
Kategori: Ledare
Taggar: Förartillstånd Parkeringsplatser Polen Trafikverket