SVEN-ERIK ALHEM

Rättssäkerhetsgarantier gäller för alla

Det är alltid känsligt när någon som arbetar inom rättsväsendet blir misstänkliggjord för brott. Samtidigt är det viktigt att slå fast att samma rättssäkerhetsgarantier gäller för alla. Det är således ingalunda klarlagt bara för att misstanke uppkommer att ett brott verkligen ägt rum.Skuld föreligger – oavsett om det är en polis, åklagare eller en domare som blir föremål för straffrättslig prövning genom en förundersökning – först när en dom vunnit laga kraft. Det räcker alltså inte bara att en tingsrätt har avkunnat en fällande dom. Ända fram till att domen vunnit laga kraft ska den dömde betraktas som oskyldig. En dom i tingsrätt vinner laga kraft efter tre veckor om ingen av parterna överklagar den till hovrätten.

När en polis eller någon annan inom rättsväsendet blir misstänkt för brott blir det ofta extra intressant för medierna att rapportera om. Det är inget anmärkningsvärt i sig. Nyhetsvärdet är ofta stort. Omständigheterna i det enskilda fallet kan naturligtvis också göra det extra intressant att rapportera om.

Om jag helt kort beskriver ett nyligen inträffat fall förstår säkert alla hur det kan vara.
Först ska jag bara slå fast att i de allra flesta fall när en poliskontroll av misstänkt hastighetsbrott inträffar, resulterar ärendet i att antingen en ordningsbot utfärdas eller en rapport upprättas.


I det nu aktuella
fallet gjorde den kontrollerande polismannen inte så. Istället erbjöds han pengar till en tårta av den misstänkte fortköraren. Denne swishade 500 kronor till polismannen några timmar efter kontrollen. Beloppet väntades räcka till en stor tårta som uppskattning för att slippa rapporteras.

Den rättsliga utgången blev att polismannen som lät bli att rapportera dömdes i tingsrätten för tjänstefel och tagande av muta. Bilföraren som trodde sig ha köpt sig fri dömdes för givande av muta.
Det är lätt att förstå att medierna ville rapportera direkt utan att först avvakta en lagakraftägande dom.

Samtidigt vill vi ju att rättssäkerheten full ut ska omfatta också befattningshavare inom rättsväsendet. Om åtal väcks mot någon sådan tjänsteman är det viktigt att till exempel kunna söka få till stånd en prövning också i hovrätt vid missnöje med utgången i första instans.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-26 09:00
Kategori: Krönika
Taggar: domstol Polis Rättsfall Rättssäkerhet