SVEN-ERIK ALHEM

”Körkort är ingen medborgerlig rättighet”

För den som har körkort kan sjukdom vara diskvalificerande för innehavaren som kan mista sin behörighet. Det är lätt att förstå att sådana regler måste finnas av säkerhetsskäl. Åtminstone så länge frågan inte berör en själv.

Många körkortsinnehavare har sannolikt en alltför stor tilltro till den egna lämpligheten som förare och körförmågan. Ibland kommer en ganska svårförståelig bekännelseliknande inskränkning gällande körkortet som till exempel ”jag kör ju aldrig in i sta´n, bara här ute på landet där jag känner varenda liten vägstump utan och innan”.

Så plötsligt slår något så från trafiksäkerhetssynpunkt otäckt tillstånd till som en medvetandestörning. Trots skiftande medicinska bedömningar i ett enskilt fall som kom under prövning i förvaltningsrätt och kammarrätt stannade det vid att körkortsinnehavaren inte visat sig uppfylla de medicinska kraven för behörigheterna C1, C1E, CE. D1, D1E, D och DE.

Båda instanserna var eniga om bedömningen och tog fasta på vad som antecknats i journalanteckning från ett besök på en akutmottagning efter en händelse i januari 2018 där körkortsinnehavaren drabbats av en medvetandestörning. Enligt journalanteckningarna blev bedömningen att körkortsinnehavaren drabbats av ett epileptiskt anfall. Det hjälpte inte att två av tre konsulterande läkare gjorde en annan bedömning och ansåg att det rört sig om en svimningsattack.


Enligt min mening har
domstolarna satt trafiksäkerheten i främsta rummet och tagit det säkra före det osäkra rörande medvetandestörningens grunder. Det blev alltså inte tal om förlängning av körkortsbehörigheten i och med att medvetandestörningen ansågs ha orsakats av något så allvarligt som epilepsi.

Det känns angeläget att påpeka att detta inte är fråga om ett brottmålsavgörande i allmän domstol där ju bevisläget är något helt annat och där den som är tilltalad för brott inte har någon som helst bevisbörda. Den vilar helt och hållet på åklagaren. Den tilltalade kan förhålla sig helt passiv och har rätt att tiga.

Här är det förvaltningsdomstolar som tar ställning till frågan om eventuell förlängning av körkortsbehörigheter. Utgången anser jag vara i hög grad förståelig sett från ett allmänt trafiksäkerhetsperspektiv där ju hänsyn måste tas till väldigt många faktorer som inte bara gäller den berörda körkortsinnehavaren. Det är lätt att gissa hur utgången skulle ha blivit om det inte ankommit på körkortsinnehavaren själv att visa att de medicinska förutsättningarna förelåg för körkortsinnehav.

Trots allt är det ingen medborgerlig rättighet att inneha körkort.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-17 07:00
Kategori: Krönika
Taggar: Epilepsi Körkort Rättsfall Sven-Erik Alhem Trafiksäkerhet