Transportkriminalitet mer än bara överlaster

Polisen har öppnat verkanseld mot en lastbil! Så dramatiska är just i denna stund rubrikerna på nätet. En polispatrull rammades vid två tillfällen av en lastbil. Detta inträffade i samband med en rutinkontroll. Det är knappast brott mot kör- och vilotider som ligger bakom den flyende lastbilen, utan brottet är säkerligen av en annan karaktär.

Allt för länge har allmänhet och beslutsfattare levt i uppfattningen att brottligheten inom transportnäringen kretsar kring överlast, körtider och hastighet. När jag berättar om de problem som har växt hämningslöst de senaste åren, har människor utanför branschen svårt att ta till sig den beskrivningen.

Äntligen i fokus

Den olagliga trafiken har äntligen hamnat i fokus, både hos politiker och i media. Efter långt och mödosamt arbete har vi fått upp frågan på högsta politiska nivå, och det känns verkligen bra. Det är många inom branschen som efterlyst ett kraftfullt agerande mot den ökande kriminaliteten. Alla som kunnat följa utvecklingen på nära håll, kan konstatera att stölder, olaga yrkesmässig trafik och dieselstölder ökar dramatiskt. Händelsen med skottlossningen i Karlskoga lär ytterligare sätta fokus på den kriminalitet som följer i spåren med den olagliga transportnäringen.

Öka tempot

Det känns fantastiskt bra när media, politiker och myndighetspersoner ringer och undrar vilka lösningar som kan vara aktuella. Flera av våra riksdagspolitiker har med egna ögon sett hur det förhåller sig och det har givetvis gett frågan extra bränsle. Nu gäller det att öka tempot i frågan och här måste alla goda krafter delta i processen. Målet är givetvis en sund åkerinäring, allt annat är otänkbart.

Viktigt att analysera

Vad händer på färdskrivarfronten då? Det är ingalunda lugnt med dessa apparater heller. Visst fungerar de nya skrivarna bättre än de tidigare generationerna av digitala färdskrivare. Dock är allt för många äldre skrivare kvar i drift, med allt vad det innebär!  Det är av yttersta vikt att åkeriet genomför analyser av förarkort och färdskrivare, för att upptäcka eventuella fel i registreringen. Överträdelser som registrerats i systemet måste granskas för att klargöra om det är förare eller teknik som skapat ”brottet”.
Våra myndigheter har i allt väsentligt trott att de digitala färdskrivarna varit tillförlitliga. Nu har även myndigheterna börjat förstå att det är ett grannlaga arbete med analysen av körtider.

Husvagn blir centrum

Efter 14 års uppehåll har jag återigen blivit med husvagn och en rad evenemang är redan inbokade i sommar. Vi har en femåring i familjen och han älskar maskiner, traktorer, lastbilar och ”busståg”.  Ni kommer säker att se oss i olika sammanhang under sommarens fordonsträffar. Det skall ju krökas i tid…! Husvagnen får därmed fungera som ”familjecentrum” i samband med de olika träffarna. Med önskan om ett händelserikt 2012.

Om artikeln

Publicerad: 2012-03-23 05:00
Kategori: Krönika
Taggar: Brottslighet Gästkrönika Polisen Stöld Transport