Debattartikel

Förarbrist kan stoppa kollektivtrafiken

Förarbristen när det gäller buss- och lastbilstrafik är skriande, framför allt i Europa. I bussbranschen är läget redan kritiskt och ett reellt hot mot kollektivtrafiken. Det skriver Transportföretagens Caj Luoma och Sveriges Bussföretags Anna Grönlund i den här debattartikeln där de också föreslår ett antal åtgärder för att förbättra situationen.

Förarbristen inom buss- och lastbilsnäringarna är skriande över hela världen, men framför allt inom Europa. Den internationella vägtransportorganisationen IRU, sammanställt en rapport som på djupet analyserar behoven och listar möjliga lösningar för att gods- och persontransporterna ska fortsätta rulla. För bussbranschen där förarna har en hög medelålder är läget redan kritiskt.

IRU skriver i sin rapport att bara inom Europa var sju procent av bussförartjänsterna obesatta 2021. Och detta ett år då hela kollektivtrafiken fortfarande led av sviterna efter de nedgångar i resandet som följde på pandemin och därtill hörande restriktioner. IRU baserar rapporten på internationell statistik, genomförda enkäter bland sina medlemsorganisationer och olika nationella undersökningar, bland annat den svenska ”Tempen på bussbranschen” från Transportföretagen.

Att könsfördelningen inom transportbranschen och även inom bussbranschen är ojämn, är ett faktum som särskilt lyfts i rapporten. I Europa är knappt 12 procent av bussförarna kvinnor, i Sverige är andelen kvinnliga bussförare 11 procent.

Åldersstrukturen är ett annat område där bussbranschen skiljer sig gentemot många andra näringar. I Europa är andelen unga bussförare (under 25 år) låg, bara 3 procent. En av orsakerna till detta är Europas åldrande befolkning. Men IRU skriver att en starkt bidragande faktor också är europeiska och nationella regelverk som förhindrar och försvårar möjligheten för unga under 24 år att utbilda sig till bussförare och att köra buss, även om man genom olika specialregler och dispenser lyckas genomgå godkänd bussförarutbildning och skaffa sig rätt kompetens. IRU slår vidare fast att om fler unga skulle lockas till föraryrket skulle det bidra till att minska ungdomsarbetslösheten som i vissa av Europas länder är hög.

Från Transportföretagen och Sveriges Bussföretag har vi listat de åtgärder som nu behövs för att undvika en framtida kris inom den svenska kollektivtrafiken och besöksnäringen där busstrafiken har en central funktion:
– Antalet platser inom vuxenutbildningen måste öka. Därför är en fortsatt och långsiktig utbyggnad av yrkesvux och yrkeshögskolan nödvändig. Därutöver är en fortsatt satsning på arbetsmarknadsutbildningar också av stor betydelse för transportnäringen.
– Utbildningskvaliteten behöver stärkas. Genom att initiera och stärka samverkan mellan utbildningsanordnare och företag i bussbranschen höjs utbildningskvaliteten.
– Fortsatt offentlig stöttning och utveckling och implementering av valideringssystem och yrkesprov behövs.
– Integrerad körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan samt möjlighet till CSN-lån för att ta körkort kopplat till behörigheterna C och D måste till.
– Långsiktiga och offentliga satsningar som bidrar till att förändra bilden av yrkesutbildningar behövs.
– Sänkt bussförarålder så att åldersgränsen för yrkesförare av både buss och godstrafik blir 18 år.
sänkt bussförarålder så att åldersgränsen för yrkesförare av både buss och godstrafik blir 18 år.

(Vill du läsa debattartikeln i sin helhet, gör du det här.)

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-25 15:55
Kategori: Debatt
Taggar: Anna Grönlund Caj Luoma Förarbrist Förarutbildning IRU Sveriges Bussföretag Transportföretagen