Folksam punkterar trafiksäkerhetsdebatten

Folksam har publicerat ett dåligt underbyggt pressmeddelande som snedvrider trafiksäkerhetsdebatten i Sverige. I pressmeddelandet  konstaterar Folksam, baserat på egna mätningar, att hela 78 procent av alla yrkesförare kör för fort, hela 20 procentenheters ökning sedan Folksams mätningarna startade 2018. I Sverige skulle årligen fler än 70 liv räddas om hastighetsgränserna hölls, hävdar Folksam i pressreleasen, vilket i så fall skulle vara mer än vart tredje dödsfall i trafiken, skriver Tankesmedjan Trafik.

Visst är det oroväckande att yrkestrafiken bryter mot reglerna, men det är än mer oroväckande att Folksam kritiserar en hel yrkeskår på så lösa grunder. Det faktum att ett stort antal yrkesförare kör upp till 10 km/t för fort målas upp till dimensioner att det är orsaken till att 70 personer dör i trafiken i Sverige varje år.

Påståendet att yrkesförare på något sätt ökar riskerna i trafiken ett påhopp på en hel grupp seriösa yrkesmän och yrkeskvinnor. För det andra så är det uppbyggt på helt felaktiga grunder och lösa antaganden. Det finns inget i statistiken som säger att yrkesförare är inblandade i fler trafikolyckor än andra. Tvärtom så klarar sig yrkesförarna riktigt bra i trafiken. Framför allt om man tar med parametern hur mycket de kör.

Statistik är alltid intressant, men den måste också analyseras för att kunna användas som seriöst beslutsunderlag. Tittar vi på statistiken när det gäller antalet döda i trafiken från 2018 till 2021 så har dödstalet sjunkit med 35 procent, vilket naturligtvis är jättebra.

Folksams Anders Kullgren säger så här efter Folksams mätningar 2021: ”Andelen överträdelser totalt vid mätningarna var 70 procent och andelen grova överträdelser 24 procent, vilket ligger i nivå med mätningarna 2020, men en tydlig ökning sedan 2018”.

Statistiken säger med andra ord att högre hastighet räddar liv. Ändå säger samme Kullgren i årets mätning: ”Skulle alla hålla hastighetsgränserna skulle fler än 70 liv varje år kunna räddas i Sverige”.

Att lägre hastighet räddar liv kan inte förnekas, men insiktslös lobbying görs av Folksam med påståenden som inte verifierats på något sätt. Tittar vi på Folksams rapport 2020 säger Folksam: ”I Sverige skulle årligen 80 liv räddas om hastighetsgränserna hölls.” Det året var det 204 personer som miste livet i trafikolyckor. Det är inte seriöst att hugga till med en siffra på det viset. Vi vet att det finns en rad andra parametrar som droger, alkohol, halt väglag, aggressiv körning och så vidare

Kullgren var i rampljuset för några år sedan då Folksam påstod att Toyota var de säkraste bilarna utan att berätta att de bara forskade på vissa märken, att de bara tittade på olyckor där två fordon var inblandade. Dessutom var Toyota en samarbetspartner med Folksam.

Varför pekas yrkesförare ut?
– Yrkeschaufförer utgör en stor del av trafiken på våra vägar och sätter ofta tempot för övriga trafikanter, säger Anders Kullgren.
Trots att Folksam mätt och rapporterat hastighetsmätningar under 5 års tid så har vi inte kunnat se någon förbättring genom åren, snarare tvärtom, fortsätter han, men han säger inte att antalet döda i trafiken minskat med 35 procent under perioden.

Hastigheten är en faktor som påverkar utgången av en olycka, men det går inte att försöka påverka beslutsfattare med ett lösryckt påstående som motbevisas i statistiken. Det kanske är 10 färre som dör om alla håller hastigheten alltid. Det finns parametrar som tiden vi tillbringar exponerade för risker i trafiken, trötthet och bristande uppmärksamhet vid låga hastigheter på säkra lågt trafikerade vägar med mera.

För debatten betyder det att fokus lyfts från andra viktiga trafiksäkerhetsfrågor som droger och alkohol, aggressiv körning, korta avstånd och framför allt vår relation till bilen. Idag är det alldeles för många lättkränkta män i trafiken. Män som tror att bilkörning på allmän väg är ett race. Under 2020 omkom 46 kvinnor och 158 män i trafiken. Män är mer lättkränkta och riskbenägna, eller kanske till och med inte mogna att köra bil i allmän trafik.

Ett exempel: Om jag kör mellan 6 000 och 10 000 mil om året och varje sommar så ser jag i snitt 1,6 fartkontroller på motorvägen mellan Värnamo och Stockholm. Jag har inte sett en enda fartkontroll någon annanstans de senaste 8 åren. Intressant mot bakgrund av Kullgrens brösttoner: ”Det är alarmerande att vi ser en kraftig ökning vid årets hastighetsmätningar, särskilt alarmerande är att andelen överträdelser var högst på vägsträckor med 30 och 40 km/h i hastighetsbegränsning, där risken är störst att köra på oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister.”

Vi har de senaste åren haft några riktigt allvarliga trafikolyckor med många döda. Det har handlat om ett vägavsnitt som varit känt trafikfarligt, men inte åtgärdats, det har flera gånger handlat om ungdomar som lekt i trafiken (läs: kört ordentligt för fort eller tävlat), det har handlat om motorvägar utan möjlighet att köra av ett havererat fordon (läs: lastbilschauffören som inte förstod att röken kom från en stillastående bil) och om droger och alkohol.

Inget av detta tas upp i Folksams debattunderlag, vilket visar på stora brister när det gäller verklighetsuppfattning, avslutar Tankesmedjan.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-27 12:00
Kategori: Debatt
Taggar: Folksam Statistik Tankesmedjan Trafiksäkerhetsdebatt Yrkesförare