DEBATTARTIKEL

Morell: ”Kan Postnord inte prestera en bättre bortförklaring?”

DEBATT
Fredagen den 6 maj hade jag en interpellationsdebatt med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson med anledning av senaste fallet med Postnord. Debatten var den sjätte i ordningen och är troligen inte heller den sista. I en artikel som publicerades strax efter i tidningen Proffs kommer en ytterst märklig kommentar från Postnord; ”Polisens protokoll säger inte att fordonet ska hindras från fortsatt färd”...

Men snälla nån, kan Postnord inte prestera en bättre bortförklaring? Med tanke på antalet tillfällen där Postnord figurerat i sammanhang där polisen funnit anledning att klampa fordonet, inser vem som helst att kunskapen om lagstiftningen är under all kritik hos det statligt ägda bolaget. För det kan väl inte vara så illa, att Postnord inte bryr sig?

I debatten var jag tydlig angående Postnords ständiga överträdelser och att det finns all anledning att se över bolagets ledning. Den uppfattningen förstärks när jag läser artiklar där Postnord kommer med krystade förklaringar där det med all önskvärd tydlighet framgår att de inte har den minsta koll på lagstiftningen!

Vad är det de inte förstår när fordonet klampas på grund av att sanktionsavgiften inte betalas? Att vi sedan har en regering som inte inser att klampningen skall kvarstå till dess grunden för klampningen åtgärdats, är minst sagt beklagligt.

Sverigedemokraterna har motionerat om att gränsen på 36 timmar för klampning skall tas bort, just för att det inte skall vara möjligt att smita från ansvar.
Med glädje kan jag konstatera att fler partier resonerar på samma sätt.

Det som gör historien om Postnords ständiga klavertramp extra upprörande är förhållandet att det är staten som äger bolaget. Samma stat som är snabb att bötfälla åkerier och förare när de gör fel.

Staten ryggar inte heller för att påföra åkerier och bussföretag skyhöga sanktionsavgifter, även vid bagatellartade brister.

Missförstå mig inte, jag tycker att både åkerier och förare skall betala böter eller sanktionsavgifter vid allvarliga och upprepade överträdelser. En inställning som de allra flesta har då frågan om böter och sanktionsavgifter kommer på tal.

Men, lagen måste vara lika för alla och ingen skall kunna smita undan sitt ansvar bara för att regeringen saknar förmåga att skapa lagar som just ser till att det skall vara likhet inför lagen. Att smita ut ur landet utan att göra rätt för sig är inte acceptabelt.

Att ett statligt bolag är inblandat i den soppa som kokas av den oseriösa åkeriverksamheten, är minst sagt störande. Att de sedan kommer med krystade bortförklaringar där de uppenbart inte förstår vad lagstiftningen kräver av dem är direkt provocerande.

Thomas Morell
Trafikpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna

 

Läs även:

Klampar, böter och sanktionsavgift i Eskilstuna

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-10 15:50
Kategori: Debatt
Taggar: Karl-Petter Thorwaldsson PostNord Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell