Foto: Proffs/arkiv.P Foto: Proffs/arkiv.P

Debattartikel

Bedrövad åkare: De höga bränslepriserna börjar få otroliga följder

Det går inte längre att prissätta en transport på grund av att bränslepriset ändras hela tiden. Bränsletillägget hjälper inte heller på ett effektivt sätt eftersom det regleras för långsamt. Ser man till anläggningssidan, lär kommunerna som anlitar dessa transportörer knappast kompensera bränslepriset mer än årsvis.

Eftersom bränslepriset ständigt ändras och då uppåt istället för neråt, blir det hart när omöjligt att göra en kalkyl över kostnaderna och med den begära rätt pris av kunden. Säkert säger många av er då att åkare som har bränsletillägg, så kallad DMT, får kompensation. Och ja, så är det, men trögheten i DMT hänger inte med de snabba prisförändringarna för bränsle.

Även om åkerier har DMT hjälper det inte mycket eftersom tillägget inte sällan regleras månadsvis (i bästa fall), kvartalsvis eller halvårsvis. Allra värst är det för åkare inom anläggningsbranschen där DMT oftast regleras årsvis.

Hur ska dessa åkerier under ett helt år klara av att ligga ute med de stora summorna för bränsle som det idag handlar om? Det är bråttom nu att förändra eftersom det är många kommuner som anlitar dessa transportörer och jag har svårt att se att kommunerna kommer att kompensera bränslet mer än på årsbasis, för ”så har man alltid gjort”.

De höga bränslepriserna börjar närma sig en samhällsfarlig nivå.

Bedrövad, svensk åkare

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-07 16:05
Kategori: Debatt
Taggar: Åkeri Bränslepriser Bränsletillägg DMT Drivmedelspriser Gods Svensk Åkare transporter Transportköpare