DEBATTARTIKEL
Jo, tungt gods behöver faktiskt lastsäkras. Foto: Polisen

Nils Andersson, MariTerm AB:

Dags att avliva myter om lastsäkring innan någon avlider

Nyligen avgjordes ett fall i Växjö tingsrätt där en lastbilschaufför dömdes mot sitt nekande till böter för bristande lastsäkring. Bakgrunden är att chauffören fick göra en kraftig undanmanöver med lastbilen för en annan bilist och tappade då en häck med gasflaskor i backen men lyckligtvis kom ingen till skada. Chauffören hävdade att ett 4-tons spännband säkrar fyra ton gods och eftersom godset vägde två ton var det fullt tillräckligt att säkra med en överfallssurrning. Trots att detta bevisligen var felaktigt, gasflaskorna åkte av flaket, säger chaufför att han tänker fortsätta att säkra gasflaskorna som han alltid har gjort.

Tro nu inte att detta enbart är en svensk myt att ett 4-ton spännband säkrar fyra ton gods. I december 2016 tappade en utländsk chaufför ett antal betongelement efter rondellen vid Kupolen i Borlänge, inte långt från Trafikverkets och Transportstyrelsens lokaler.

Under förhöret med polisen hävdade chauffören att lastsäkringen var korrekt utförd eftersom lasten, som vägde ca 20 ton, var säkrad med sex stycken 4-tons spännband. Det som är ännu mer skrämmande med denna incident är att polisen släppte chauffören utan vidare åtgärder med motiveringen att det inte gick att bevisa att den misstänkte gjort sig skyldig till brott.

Detta är inte den enda myt som florerar. En lastbil med 22 ton gasflaskor i racks kontrollerades av Kustbevakningen i Göteborgs Hamn. Kustbevakningen anmärkte på att lastsäkringen som var utförd endast säkrade ungefär hälften av lastens vikt.


Föraren samt åkeriets
ansvariga, som skyndsamt kom till platsen, var dock fullt övertygade om att lasten i sidled och bakåt endast behövde säkras med hälften av vad som anges i tabellerna i TYA:s lathund Lastsäkring vid transport på landsväg eftersom påkänningskravet i föreskriften är halva lastvikten.

En liknande situation uppstod när en mycket lastsäkringskunnig kustbevakare i höstas gick en YKB-kurs. Kursläraren hävdade också att värdena i sidled och bakåt i TYA:s lathund ska halveras. Trots kustbevakarens myndiga protester gav sig inte utbildaren förrän en tredje part kontaktades och utbildaren till slut insåg sitt misstag.

Under våra utbildningar i lastsäkring stöter vi på en tredje utbredd myt och det är att tungt gods står kvar bara för att det är tungt. Låt oss därför en gång för alla avliva dessa tre myter om lastsäkring innan det leder till att någon avlider.

1. Ett fyra tons band säkrar inte fyra ton gods. De vanligaste spännbanden vid vägtransport är så kallade 4-tons spännband eftersom de har en brottstyrka på fyra ton. Det innebär att ett splitter nytt band går av vid fyra tons belastning. Hur mycket gods ett spännband verkligen kan säkra beror på en mängd olika saker t.ex. surrningsmetod, typ och riktning av rörelse som ska hindras, godsets egenskaper och dimensioner etc. Det är därför som TYA:s lathund finns för att underlätta beräkningen av hur många ton gods en surrning kan säkra. I lathunden går det att hitta värden från 210 kg upp till 101 ton!

2. Tabellvärdena i TYA:s lathund ska inte halveras för hur mycket gods en surrning kan säkra i sidled och bakåt. Hänsyn är redan tagen till aktuella påkänningskrafterna vid skapandet av tabellerna.

3. Tungt gods står inte kvar bara för att det är tungt då vikten inte spelar någon roll om godset ska börja glida eller inte. Det beror istället på vilken friktion som råder mellan gods och underlag. Det innebär att en liten gatsten och ett stort stenblock börjar glida vid samma kurvtagning. Observera dock att när godset väl har börjat glida har vikten stor betydelse för vilka konsekvenser det kan bli av bristfällig lastsäkring. Den lilla gatstenen stoppas troligtvis av fordonssidan medan det stora stenblocket åker rakt igenom.


Det som är mest skrämmande
är att dessa myter även är spridda bland lärare som håller i YKB-utbildningar och därmed får myterna en stor genomslagskraft bland chaufförerna. Det är märkligt att Transportstyrelsen, som lägger stor energi och ställer höga krav på lärarnas pedagogiska kunskaper samt hur lokaler är utformade, lägger så lite krut på om lärarna har tillräckliga kunskaper i det som ska läras ut.

Låt oss därför med gemensamma krafter avliva myterna om lastsäkring så att vi kan känna oss trygga att lasten är tillräckligt säkrad i fordonen vi möter i trafiken. En from förhoppning är också att Transportstyrelsen i sitt arbete med att revidera reglerna för YKB-utbildning lägger större vikt på att en lärare har tillräckliga kunskaper i de ämnen som ska läras ut.

Nils Andersson
MariTerm AB

Referenser:
– Förundersökningsprotokoll Växjö TR B 4884-19
– Växjö Tingsrätt, Dom i mål B 4884-19
– Polisförhör (Polisregion Bergslagen) Diarienummer 5000-K1509505-16
– Kustbevakningen Ks Göteborg, Karoline Magnusson Farligt gods inspektör
– Kustbevakningen Helsingborg, Arvid Tedvik

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-07 12:00
Kategori: Debatt
Taggar: Debatt Lastsäkring Mariterm Rättsfall