DEBATTARTIKEL
Jonna Ström är farligt godsinspektör på Kustbevakningen. Snart får hon fler kollegor, vilket Thomas Morell (SD) i sin debattartikel menar "är glädjande". Foto: Göran Rosengren, arkiv

Thomas Morell (SD):

”Glädjande att Kustbevakningen får förstärkning”

Det är med glädje jag läser artikeln om kustbevakningens tillskott av nya farligt godsinspektörer. Farligt gods kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om det inte hanteras på rätt sätt under en transport. Med rätt utrustning och utbildade förare är riskerna med farligt gods ändå begränsade.
De flesta åkerier och förare följer ändå regelverket, men vi har kunnat konstatera att allt fler aktörer tar plats på den svenska transportmarknaden och de följer sannerligen inte reglerna.
Thomas Morell (SD).
Thomas Morell (SD).

Att fuska med utbildning, utrustning och mörka farligt godstransporter utgör ett synnerligen allvarligt hot mot människor, djur och miljö.

Det är inte så länge sedan jag själv anmälde en transport som inte följde regelverket och för att förstärka det hela informerades pressen om händelsen. Den gången handlade det om 22,5 ton med självantändande ämne som transporterades i en helt omärkt transport.

Vilka konsekvenser en olycka med den transporten hade kunnat få, det förstår säkerligen var och en. Hur skulle räddningstjänst och ambulanspersonal kunna vidta skyddsåtgärder när man inte vet vad det är man har att handskas med.

Girigheten hos transportköpare som inte vill betala för schysta transporter utsätter människor och miljö för stora risker för att tjäna några kronor per transport.

Det är därför med stor glädje jag kan konstatera att Kustbevakningen får förstärkning i arbetet med farligt godstransporter. Det innebär att upptäcktsrisken för den som inte följer regelverket ökar. Nu gäller det att förstärka kontrollerna på väg för att få ett komplett kontrollsystem.


Kustbevakningen tycker det
är bra att bristerna blivit synliggjorda för det har lett fram till den förstärkning de får i verksamheten. Att Tidningen Proffs har haft en betydande roll i arbetet med att sprida kunskapen om bristerna råder det inga tvivel om.

Även inom politiken upplever jag att kunskapen ökar om det allvarliga underskottet av kontrollverksamhet på väg. Allt fler talar om behovet att förstärka vägkontrollerna, det är bra och även här har opinionsarbetet börjat ge frukt!

Nu arbetar vi vidare för att samla en majoritet i Sveriges riksdag för att skapa en särskild enhet inom polisen för kontroll av den yrkesmässiga trafiken. När den enheten är på plats kan vi på allvar arbeta med att stärka det seriösa företagandet inom transportnäringen. Ett sådant arbete skulle på allvar stärka en sund och hållbar transportnäring som uppfyller det självklara målet – att erbjuda transporter med schyssta villkor.

Kustbevakningen satsar på sin kontrollverksamhet, nu hoppas vi att polisen gör detsamma.

Thomas Morell
Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna

Se även: Webb-TV

 

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-13 15:00
Kategori: Debatt
Taggar: ADR-kontroll Kustbevakningen Sverigedemokraterna Thomas Morell