DEBATTARTIKEL

Morell (SD): ”Det största problemet är trafikpolisens utarmning”

Det är bara en dryg vecka kvar till valet 2018, ett val som är viktigare än någonsin. Svensk åkerinäring har under flera år varit utsatt för en konkurrens som inte följer de lagar och regler som råder. Det innebär att det seriösa företagandet inom transportsektorn har haft det allt svårare att verka på den svenska marknaden, ett förhållande som måste förändras.
Thomas Morell (SD).
Thomas Morell (SD).

Problemen inom transportnäringen är välkända, likväl sitter det långt inne innan nödvändiga beslut tas. Tidigare och nuvarande regering kan knappast stoltsera med hög ranking när det gäller effektivitet, den saken är klar.

Jag är medveten om att det tar sin tid att få lagtext på plats, men det är egentligen inte där problemet sitter.
Det går att göra mycket med nuvarande lagstiftning också, men då måste det finnas kontrolltjänstemän ute på vägarna.

Det största problemet är trafikpolisens utarmning och att det är allt för få tjänsteman kvar med tillräcklig behörighet för kontroll av den tunga trafiken.

Här vilar ett tungt ansvar på de politiker som haft ansvaret de senaste tio åren, ty utveckling har pågått under lång tid.

Idag är det få som tror på polisen som hemvist för fordonskontroller och kontroll av den yrkesmässiga trafiken, och jag är den förste att hålla med.
Polisledningen har misskött sitt uppdrag när det gäller kontrollen av den tunga trafiken, inte tal om annat.

Hade polisledningen haft det minsta intresse skulle de anställt människor i verksamheten, åtminstone i sådan omfattning att det täcker de senaste årens pensionsavgångar, men det har man inte gjort.

Jag lyfte personalfrågan redan på den tiden jag själv var anställd vid trafikpolisen, men jag fick till svar av rikspolisstyrelsen att jag såg det ”för svart”! En märklig hållning måste jag säga! Det är ju fråga om enkel matematik – har man en människas födelsedata, kan man med hygglig träffsäkerhet räkna ut när pensioneringen inträffar.

Skall vi komma till rätta med den olagliga trafiken och annan kriminell verksamhet som finns i dess kölvatten, då måste det bli en rejäl upprustning av kontrollverksamheten.

Staten måste tydligt markera var skåpet skall stå! Det är inte OK att utföra transporter om man inte har ett tillstånd. Att bryta mot cabotagereglerna skall vara kännbart med höga böter.

Likaså med manipulerad utrustning, där skall det vara kännbara straff. Att manipulera är en aktiv handling och skall straffas därefter. Flera förarkort, eller förfalskade förarkort skall också straffas med dryga böter.

Beställaransvaret är en annan sak som måste skärpas upp ytterligare. Den förändringen som kom i somras är långt ifrån tillräcklig, även om det naturligtvis var ett steg i rätt riktning.

Företagskontrollerna skall lyftas ut från Transportstyrelsen och till verksamheten på väg.
Gång på gång får man bekräftat hur fel det blev när man flyttade bort företagskontrollerna från de som hade kompetensen att upptäcka medvetet fusk.

Företagskontrollerna har hos Transportstyrelsen utvecklats till automatiserade statistikkontroller utan något egentligt värde i kampen mot det medvetna fusket.

I det kommande valet har du möjlighet att ändra på det här och jag hoppas på åkerinäringens stöd i kampen mot den olagliga trafiken.
Jag kommer att lägga stort fokus på utvecklingen av fordonskontrollerna och kontroll av den yrkesmässiga trafiken.

Den situation som råder nu är inte acceptabel, det torde alla vara överens om.

Ett bland det första jag kommer att göra om jag får väljarnas förtroende är att lägga fram ett förslag om en särskild enhet för kontroll av den yrkesmässiga trafiken.
Ett sådant förslag borde rimligen få stöd i riksdagen eftersom de flesta har sagt sig värna om landets viktigaste näring – nämligen åkerinäringen.

Thomas Morell
Riksdagskandidat för Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-30 16:25
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Sverigedemokraterna Thomas Morell