DEBATTARTIKEL
Fordonen på bilden har inget med debattartikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren, arkiv

Thomas Morell:

Olaglig trafik konkurrerar ut seriösa åkare – regeringen föreslår kilometerskatt

Så har regeringspartierna återigen dammat av sitt förslag om kilometerskatt. Man motiverar skatten med att den skall vara lika för både svenska och utländska åkerier. Man har dock inte löst hur det skall fungera i verkligheten, utan man lever i någon slags förhoppning att det skall fungera.

Vem skall övervaka att skatterna verkligen betalas? Hur skall man förhindra att verklig körsträcka inte har manipulerats? Är det tänkt att färdskrivaren skall presentera tillryggalagd vägsträcka?

Är det så? Då har regeringen verkligen tappat kontakten med verkligheten!

Polisen hittar i det närmaste dagligen manipulerade färdskrivare i sina kontroller!

När det gäller de digitala färdskrivarna och möjligheten att fuska, har det aldrig tidigare varit så enkelt att fuska som det är nu!

Maken till handlingsförlamad regering får man leta efter! Branschen har under många år påvisat hur olaglig trafik konkurrerar ut seriösa åkeriföretag, och vad presterar regeringen – ännu ett förslag på kilometerskatt!
Man tar sig för pannan!

Det branschen behöver är en rejäl upprustning av trafikpolisen, eller allra helst, en ny särskild enhet för kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Jag tänker då närmast på en svensk variant av tyska BAG.

Det behövs också ordentliga straffskärpningar när det sker allvarliga brott mot regelverken. Den seriösa åkerinäringen skall skyddas från osund konkurrens och då skall det kosta för dem som väljer den brottsliga vägen.

Nya pålagor är definitivt inte rätt metod för att skapa en sund transportnäring!

Den begränsade kontroll som sker av den yrkesmässiga trafiken, har gett de kriminella i det närmaste fritt spelrum. Det är endast några få trafikenheter kvar i landet som försöker upprätta riktiga kontroller, det duger inte!

Bästa sättet att öka statens inkomster från transportnäringen är att städa bort de kriminella aktörerna, då får den seriösa åkerinäringen utvecklas och kan erbjuda fler arbetstillfällen.

Jodå, jag har koll på förarbristen och hur svårt det är att rekrytera förare.

Förarbristen kan till stor del förklaras med den situation vi har inom transportsektorn idag. (Detta kommer jag att utveckla i en kommande debattartikel)

Visst, det kostar pengar att bygga upp den raserade trafikpolisverksamheten, men det är pengar som återbetalas flerfaldigt när den kriminella transportnäringen begränsas. Får de kriminella svårare att verka i vårt samhälle är vi alla vinnare! 

Regeringen uppvisar tydliga trötthetstecken då den enbart presenterar nya skattehöjningar i kampen mot kriminella. Det här duger inte och i höstens val måste den åkerifientliga regering bort!

Thomas Morell
Kandidat till riksdagen för sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-16 07:54
Kategori: Debatt
Taggar: BAG Kilometerskatt Politik Trafikpolisen