Thomas Morell, SD:

Giriga transportköpare sponsrar de kriminella

I några artiklar de senaste dagarna har tidningen Proffs tagit upp problemet med manipulerade färdskrivare och AdBlue-system. I ett fall var det även fråga om så allvarliga tekniska problem att fordonet belades med körförbud.

Jag vill först och främst framföra min uppskattning till tidigare kollegor inom trafikpolisen vilka på ett mycket förtjänstfullt sätt angriper det här problemet.

Trafikpolis Sören Johansson kallar situationen ”systemhotande” – en beskrivning som på ett mycket kärnfullt sätt beskriver vad det faktiskt handlar om.

För egen del har jag under flera år jobbat intensivt med dessa frågor och jag tycker ärligt talat synd om åkeriägare och förare i de seriösa åkeriföretagen. De har bokstavligt talat blivit lämnade i sticket av nuvarande och tidigare regeringar. Åtskilliga är de möten vi haft med ministrar och riksdagsledamöter för att beskriva situationen ute på vägarna.

Jodå, det har kommit förslag om förändringar och i vissa fall har dessa också genomförts.
Bra så – men resten då?

Vi ser ju tydligt hur de fåtal tunga enheter som finns kvar inom polisen bokstavligt talat, ”öser ur en sjö” av manipulation, olagliga transporter och tekniska brister – ändå satsas det inte på den här viktiga verksamheten!

Trafikenheterna plockar det ena fordonet efter det andra, vilket tydligt visar på det stora behovet av kontroller.

Hur stort är mörkertalet? Ingen vet – men var och en som vistas på vägarna och har insyn i branschen ser hur allvarlig situationen är!

Polisens beskrivning av problemet som ”systemhotande” är mer klockrent än vad många kanske inser. Olagliga transporter, manipulerade färdskrivare och annat elände knäcker förr eller senare den seriösa åkerinäringen. Kvar blir det aktörer som lever på fusk och kriminalitet, vill vi ha det så?

Polis och övriga rättssystemet har svårt att komma dessa aktörer eftersom de lever i skyddet av att vara ”utomnordiska medborgare”, eller så har de via manipulation dolt vad de faktiskt har gjort.

Visst, det går att komma åt en enskild transport med en sanktionsavgift, men det lär inte skapa någon större ”oreda” i den kriminella verksamheten. För att nå ett bestående resultat som skyddar den seriösa åkerinäringen måste upptäcktsrisken bli betydligt större. Till detta skall det kopplas ett tydligt beställaransvar för att få transportköparen att inse sitt ansvar.

Idag sponsrar giriga transportköpare bokstavligt talat de kriminella nätverken. En kriminalitet som tar allt större plats i vårt samhälle. Den utvecklingen måste ovillkorligen stoppas.

Kan vi skönja något ljus inför framtiden?
Man ska inte måla troll på väggen, men det har ju inte skett någon som helst satsning på trafikpolisen och kontroll av den tunga trafiken de senaste tio åren. I det avseendet kan både nuvarande regering och tidigare alliansregering ställa sig i skamvrån.

Antalet tjänstemän som har befogenhet och kunskap att utföra kontroller har stadigt minskat de senaste åren. Det finns några ”öar” kvar med duktiga poliser och bilinspektörer, men sedan är det bokstavligt talat, öken!

Den här slappheten från de som haft ansvaret de senaste mandatperioderna, har skapat en situation ute på landets vägar som i det närmaste kan liknas med Vilda Västern. Den seriösa åkerinäringen har att konkurrera med aktörer som medvetet sätter hela systemet ur funktion, det fungerar ju bara inte!
Det måste till en förändring!

Kammaråklagare Mikael Bäckström yrkar i ett av de senaste ärendena på en företagsbot om 175 000 kronor. Det är givetvis bra och en utveckling i rätt riktning, men varför lägga en manipulerad färdskrivare så lågt som 150 000 kronor. Den sanktionsavgiften kan utan vidare höjas till minst 200 000 kronor.

Det måste ske en rejäl satsning på kontroll och övervakning av den tunga trafiken. Organisera detta i en egen verksamhet liknande tyska BAG och besätt tjänsterna med kompetent personal som har full befogenhet att utföra kontroller på väg.

I denna verksamhet bör även den kontroll som Transportstyrelsen utför idag ingå, då höjs kvalitén på dessa kontroller avsevärt och vi får en situation där medvetet fusk tydligare straffas, snarare än mänskliga misstag.

I höst går vi till valurnorna för att välja politiska företrädare inför nästa mandatperiod – förvalta din röst väl!

Jag har valt att kandidera till riksdagen för att aktivt kunna bidra med en förbättring för landets åkeriägare och förare.

Thomas Morell
Kandidat till riksdagen för Sverigedemokraterna


Läs även:

Fordon i beslag efter misstänkt manipulation

Manipulerade färdskrivare är ”systemhotande”

Åklagare yrkar på 175 000 i företagsbot för ”Fullutrustad” polack

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-10 17:00
Kategori: Debatt
Taggar: Manipulation Politik Sverigedemokraterna Trafikpolisen