DEBATTARTIKEL
Thomas Morell (SD).Fotograf: Tommy Holl, arkiv

Morell (SD) svarar Pia Nilsson (S):

Ett sätt att försöka dölja sina egna tillkortakommanden

Det vore klädsamt om tonläget från socialdemokraten Pia Nilsson antog en lite mer sansad nivå. Hur valresultatet och eventuella strukturer i den politiska kartan kommer att se ut har ingen av oss svar på idag. Att ?förutsätta? det ena eller det andra är enbart ett sätt att försöka dölja sina egna tillkortakommanden.

Vi som arbetat med åkerinäringens situation under flera år har sett hur den ena ministern efter den andra lovat kraftfulla åtgärder för att stävja fusket.

I valrörelsen 2014 lovade Anders Ygeman (S) att det skulle bli klampning på riktigt och kraftiga satsningar på trafikpolisen var att vänta. Dessa åtgärder skulle genomföras omedelbart, bara socialdemokraterna vann valet. I ärlighetens namn skall sägas, att många närde en förhoppning om en efterlängtad förbättring för svensk åkerinäring.

Besvikelsen blev desto större när ingenting hände och löften om satsningen på trafikpolisen föll platt till marken.

Ganska snart efter valsegern började man höra kommentarer från socialdemokraterna som gav onda föraningar! ”Det finns 15 000 poliser i yttre tjänst och de kan nyttjas till kontroller av den yrkesmässiga trafiken”! Resonemanget var ett direkt eko från gamla Rikspolisstyrelsen.

Att ingripandepoliser, IGV, skulle nyttjas till kontroller av den yrkesmässiga trafiken visar med tydlighet att man inte har förstått vad det handlar om. Att kontrollera yrkestrafik är inget som ingripandeverksamheten kan utföra, ty det krävs en specialkompetens som inte finns i den reguljära polisverksamheten.

Resonemanget att IGV skulle utföra kontrollerna är lika galet som att köpa in hammare till en byggarbetsplats, men man anställer inga snickare utan anser att murarna skall snickra lite när tillfälle ges!
Är det någon som tror att det bygget blir färdigt?

Det finns naturligtvis både ingripandepoliser och murare som kan mer än sin huvudsakliga yrkesroll, men för ett gott resultat skall var och en göra det den är bäst på!

Under mandatperioden har trafikpolisen mer eller mindre satts på undantag och idag är antalet tjänstemän som kan utföra kontroller av den yrkesmässiga trafiken ytterst begränsad. Det krävs en rejäl upprustning av den verksamhet som har att utföra dessa kontroller. Skall den seriösa åkeri, buss och taxibranschen kunna verka på en sund marknad måste det bli en rejäl satsning på vägkontrollerna!

Kontroll av den yrkesmässiga trafiken kräver kunskap i lagstiftningen gällande trafiktillstånd, cabotage, farligt gods, vikter, lastsäkring, fordonens tekniska status, fordonsregister, trafikförordning, fordonsförordning, kör- och vilotider, mm.

Det är alltså en omfattande kunskap som ligger långt utöver den ordinarie polisverksamheten.

Både tidigare och nuvarande regering har tillåtit den här utarmningen och det har fått dramatiska följder. För att citera förre kriminalkommissarien Per-Arne Nilsson från en konferens i förra veckan. ”Sverige idag är i fritt fall när det gäller kriminaliteten och vägen är den största brottsplatsen av alla”!

Det här säger en hel del om den situation som råder ute på våra vägar och i landet i övrigt. De kriminella har fritt fram och de kan agera i det närmaste ostört. Det har fått allvarliga följder med stölder, inbrott, narkotikahandel, vapensmuggling, mm.

För att komma åt det här måste det till en tydlig strategi från samhället för att ”grusa” maskineriet för de kriminella.

Det seriösa företagandet har allt för länge fått stå tillbaka för den osunda konkurrensen och det är hög tid att visa upp handlingskraft från samhället.

Avslutningsvis – nej, jag har inte utelämnat något av det som föreslagits, men det är meningslöst med skärpt lagstiftning om man inte möter upp med resurser att utföra kontroller. Det blir oerhört tandlöst om det inte finns personal där ute som straffar den som bryter mot lagstiftningen.

Att prata räcker inte särskilt långt i arbetet med att bekämpa brottslig verksamhet, det krävs handlingskraft och en hel del ”verkstad” för att nå resultat!

För egen del har jag praktisk erfarenhet från kontrollverksamhet på väg eftersom jag under många år har stått på asfalten i ur och skur. Efter min tid hos trafikpolisen har jag arbetat i åkeriernas tjänst, där sunda villkor har varit mitt fokus. Den erfarenheten är en styrka som jag tar med mig in i framtiden! 

Thomas Morell
Riksdagskandidat för sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-21 16:31
Kategori: Debatt
Taggar: Debatt Politik Replik Socialdemokraterna Sverigedemokraterna