DEBATTARTIKEL
Bilden är endast en illustration och har inget med debattartikeln att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Morell, SD:

Cabotagereglerna missbrukas å det grövsta

Åkerinäringen har under lång tid påtalat att den olagliga trafiken slår ut den seriösa åkerinäringen. Nu ser vi tydligt att även däckbranshen påverkas negativt av den här situationen. Man ställer sig givetvis frågan ? hur många företag och arbetstillfällen skall försvinna innan regeringen vaknar ur sin djupa dvala?
Detta skriver Thomas Morell, riksdagskandidat för SD, i en debattartikel idag. 

Senaste veckan har polisen gjort en särskild insats på tung trafik, med fokus på bland annat cabotagetrafiken.

Under den särskilda insatsen har allehanda allvarliga brister uppdagats i de kontroller som utförs.

I media har vi kunnat läsa om bristfällig säkring av läst, allvarliga tekniska brister, fusk med körtider, olaga yrkesmässig trafik och inte minst brott mot cabotagereglerna.

Det polisen upptäcker i dessa kontroller skapar osund konkurrens och är därmed ett hot mot den seriösa åkerinäringen. Förutom fusket, utgör de fordonstekniska bristerna, undermåliga lastsäkringen och fuskandet med körtider, ett hot mot trafiksäkerheten.

Den senaste veckan har verkligen satt ljuset på de problem som åkerinäringen tampas med. Branschen har under flera år efterlyst fler kontroller och skarpare lagstiftning för att komma åt exempelvis fusket med cabotagereglerna och kombidirektivet. Åt vilket håll utvecklingen har gått vet var och en som har det minsta koll på läget. Fuskandet känner inga gränser och det tar sig hela tiden nya uttryck.

Jag får löpande information från åkeriägare och förare om det som sker runt om i landet och under de senaste veckorna har jag fått ett antal foton på olika fordon skickade till mig (se fotografierna till höger, reds. anm.).

Foton som väcker min nyfikenhet och naturligtvis även radar upp ett antal frågor. Mina reflektioner är inte detsamma som att brott kan styrkas, men det finns en hel del jag vill ha svar på.

Vi börjar med däckbytesbilen som turnerat runt i landet för att byta däck på utländska bilar. Varifrån kommer däcken och var hamnar de gamla skadade stommarna efter bytet?

Bara företeelsen att köra upp ett fordon hit för att byta däck, väcker i vart fall mina misstankar! Det är inte alls säkert att just däckbytarbilen har gjort sig skyldig till något brott. Det vore för övrigt ganska obegåvat, eftersom den är ruggigt lätt att upptäcka. Nej, det är snarare det den är uppe för att serva som är problemet.

Att ett särskilt fordon kör hit för däckbyten visar att reglerna om cabotagetrafik missbrukas å det grövsta. Cabotage skall vara en tillfällig inrikestransport. Är transporterna av karaktären”tillfällig” finns inte en rimlig anledning att köra upp särskilda däckbytarfordon – eller?

Åkerinäringen har under lång tid påtalat att den olagliga trafiken slår ut den seriösa åkerinäringen. Nu ser vi tydligt att även däckbranshen påverkas negativt av den här situationen. Man ställer sig givetvis frågan – hur många företag och arbetstillfällen skall försvinna innan regeringen vaknar ur sin djupa dvala?

Den andra bilden visar en gammal svensk bil som har Bulgariska registreringsskyltar. Bilen har höjd och breddmått som överskrider de mått som är tillåtna i Bulgarien.

En given fråga – hur kan en bil som avviker från registreringslandets begränsningar gällande höjd och bredd ändå registreras? Jag reagerar instinktivt och skulle mer än gärna göra en ”flygande” på det fordonet.

För mig är det sannolikt att fordonet är felaktigt registrerat eller rent av falskskyltat. Det är naturligtvis misstankar från min sida och några riktiga svar får man först när polisen kontrollerat fordonet.

Det här var två exempel ur veckans skörd av bilder och det visar på ett stort behov av fordons och förarkontroller på väg. Att ett utländskt fordon utför transporter i Sverige är INTE likalydande med brottslig verksamhet. Däremot skall de som begår brott stoppas och lagföras – det är ett rimligt krav som svensk åkerinäring kan ställa!

Inför förra valrörelsen lovades vitt och brett hur det skulle satsas på skärpt lagstiftning och ”nya” poliser. Hur det har gått med den saken behöver vi inte skriva en rad om, alla vet hur urvattnade de löftena var!

Det krävs en ny ordning i svensk politik – det råder det inga som helst tvivel om!

Thomas Morell
Riksdagskandidat för Sverigedemokraterna

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-13 12:48
Kategori: Debatt
Taggar: Cabotage Osund konkurrens Sverigedemokraterna Thomas Morell