DEBATTARTIKEL
¨Vi måste se de lösningar som skapar jämlika spelregler på EU marknaden. Ekvationen måste gå ihop i båda ändar¨, skriver Susanne Bäckman (L) i sin debattartikel. Fordonen på bilden har inget med texten att göra.Fotograf: Göran Rosengren, arkiv

Susanne Bäckman (L):

Svenska transporter ska gå ihop

Lördagen den 16 september deltar jag i en stor debatt i Ljungby om den svenska åkerinäringen ? Vägval 2018. Svenska åkare med svenska chaufförer är snart utrotade. Inte på grund av att de tjänar för mycket, inte kan köra, lasta, lossa och hålla sig till lagar och förordningar utan på grund av skillnader i löneskattetryck. Klockan är fem över tolv och de som förväntas göra något genom mandat från väljare har ingen aning om hur fakta ser ut.

Föreställ dig en fotbollsmatch mellan Sverige och Bulgarien. Fem minuter före matchstart hänger man på de svenska spelarna en varsin 25 kg tung ryggsäck. Ni hör ju själva hur ojämlikt det låter. Detta är verkligheten för svenska åkare och svenska chaufförer.

Skatten på svenska fordon är satta till EU-mininivå och utgör därmed ingen konkurrensnackdel för svenska åkare. Löneskatterna i form av sociala avgifter och kommunalskatt samt AMF försäkring betalas för att trygga statlig finansiering av sjukvård, skola, pensioner, räddningstjänst, försvar med mera som innebär en gemensam trygghet. Betalas inte dessa skatter och avgifter räknas det som svartarbete.

Att konkurrera industriellt med svart arbetskraft innebär att man inte ser sambandet mellan inbetald skatt och sociala förmåner.

I ett stort land som Sverige, med en liten befolkning, innebär det att varje arbetsför invånare under all framtid kommer att tvingas bidra med större skattebörda än mindre länder med större befolkning. I en jämförelse mellan Tyskland och Sverige är Tyskland cirka 30 procent till ytan mindre men med 10 gånger större befolkning.

Att subventionera bränsle och sänka obetydliga skatter är ingen väg till hjälp. Jämför man bränslepriserna i närliggande, ärligt konkurrerande länder, är skillnaderna mycket små.

Svart diesel, skattefri diesel, stulen diesel flödar i Sverige, detta är en polisiär uppgift att eliminera. Att införa krav på fraktdokumentation i hytten är ett av de mer verklighetsfrämmande förslag jag sett. Att gömma eller skriva en egen fraktsedel (CMR) är inga problem då dessa inte är några värdedokument annat än för transportbetalare.

Idag sker många transporter genom Sverige av utländska åkerier och chaufförer. För att kunna upprätthålla en sund konkurrens, underhålla våra vägar och värna om vår miljö måste vi tänka annorlunda.

Vi Liberaler vill att vägnätet rustas upp och förstärks så att det kan trafikeras av minst 74-tons lastbilar. Det här bidrar till minskade utsläpp och färre transporter med tyngre gods på våra vägar.

Om vi ska kunna finansiera detta, samt minska ojämlikheten för våra åkare och chaufförer på EU-marknaden, vill jag se ett införande av MAUT enligt tysk modell för alla lastbilar som trafikerar svenska vägar oavsett hemland om 2kr/km. En OBU (OnBoardUnit) ska sitta i alla lastbilar och den är kopplad till GPS. Sociala avgifter för yrkesförare av färdskrivarpliktiga fordon skatteväxlas mot MAUT.

Det är skadligt för vårt lands ekonomi och miljö om transporterna blir dyrare, vi måste se de lösningar som skapar jämlika spelregler på EU marknaden. Ekvationen måste gå ihop i båda ändar.

Susanne Bäckman (L)

Om artikeln

Publicerad: 2017-09-15 08:59
Kategori: Debatt
Taggar: Ekonomi Liberalerna Ljungbydebatten Politik Schysta villkor Susanne Bäckman