DEBATTARTIKEL

Här stannar Sverige:

Nyttjanderättsavtal – ett orosmoln

Vi har tillsammans samlats under rörelsen i #härstannarsverige, HSS. Vi startade med en protest då en chaufför med falskt körkort frikändes av tingsrätten. Vi sa att nu får det vara nog - det räcker nu.

Sedan fortsatte vi vårt arbete och krävde ordning och reda i branschen. Lagar och regler måste följas, menar vi. Vi fick ganska snabbt nya lagar, möjlighet till klampning vid brott mot till exempel cabotageförordningen, med mera.

Just cabotaget såg (och ser) vi som ett av dom större problemen för svensk åkerinäring, men även kombitrafiken anser vi är ett problem i sin nuvarande form.

Nu har vi dock fått indikationer på att cabotage- och kombitrafik, ska hamna under lupp i Bryssel. Det arbetet kommer bli mycket intressant att följa, då det är av stor vikt att en förändring kommer till stånd.

Men problemen slutar inte här, det dyker ständigt upp nya orosmoln på vägtransporthimlen. Nyttjanderättsavtal är ett sådant. Ett avtal som ger inhemska åkerier möjlighet att använda utländska fordon i sin verksamhet.

Ett nyttjanderättsavtal borde inte gå att använda, mer än i nödfall. I händelse av en naturkatastrof i stil med stormen Gudrun. Skog för miljoner riskerade att gå förlorad, när den stormfällda skogen inte skulle hinnas tas om hand. Då löste man det genom att leja in utländska timmerbilar, och det mesta av timret kunde räddas.

Vid såna händelser ska ett nyttjanderättsavtal kunna användas, inte för att köra det som kan lösas med den fordonskapacitet som redan finns i landet.

Kenneth Jaktlund
Här stannar Sverige

Om artikeln

Publicerad: 2017-01-17 20:17
Kategori: Debatt
Taggar: Cabotage Här stannar Sverige HSS Kombitrafik Nyttjanderättsavtal