DEBATTARTIKEL

Akademiker – djävulens gåva till mänskligheten!

Sitter på verandan och betraktar det som sker i landet Sverige. Nyheterna rapporterar om en kvinna som blivit ihjälslagen av en svartsjuk föredetting. Trots att kvinnan sökt hjälp, svek samhället henne och utgången blev den mest tragiska man kan tänka sig.

Vad är det som gör det fullständigt omöjligt för beslutsfattare och myndighetsföreträdare att se och förstå de samband som finns i samhället. För en vanlig medborgare var utgången förutsägbar, medan de som har ansvaret för viktiga funktioner i samhället inte förstod faran i det som hände!

Så här är det inom snart sagt alla samhällets sektorer! Det spelar ingen roll om vi tittar på skola, sjukvård, polis, försvar eller äldreomsorg. De som har ansvaret ser inte det som händer och sker, trots att utvecklingen är uppenbar för alla andra samhällsmedborgare. 

När media granskar uppenbara brister och kräver ett svar från ansvarig politiker eller myndighetschef, är de antingen oanträffbara eller så står någon stakars krake och stirrar med tom blick och repeterar ett väl inövat svar – ”jag kan inte kommentera det enskilda ärendet”!
– Nä, kanske det, men i det politiska uppdraget eller chefsansvaret, finns också en skyldighet att agera när uppenbara brister framträder, och det har inte med enskilda fall att göra!

Återgår vi till den näring jag själv varit verksam i under hela min yrkesverksamma tid, har kriminalitet, ruffel och båg tillåtits slå undan benen för seriösa företagare. Samtidigt sitter både politiker och myndighetschefer på åskådarplats utan att se matchen – ynkedom!

De kan inte säga att de saknar information, då flera personer och organisationer under lång tid har engagerat sig i frågan.

Enskilda politiker har också arbetat hårt för att skydda det seriösa företagandet, men resultatet har uteblivit.

Jodå, det har genomförts förändringar i lagstiftningen och polisen har fått möjlighet att klampa fordon. Den ytterst begränsade skara som återstår av polisens så kallade tunggrupper, gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har.

Men vad hjälper skärpt lagstiftning när det inte finns någon som kan utföra kontroll och åtgärd!

Det hela är en parodi och visar tydligt att allt för många chefer och beslutsfattare är fullständigt isolerade från verkligheten!

Ta bara detta med kontrollerna av yrkesförarna och deras kör- och vilotider. Myndigheterna ägnar sig åt att jaga enkla ”pinnar” som hjälper upp en annars skral statistik!

Samtidigt rullar det fordon i Sverige som saknar trafiktillstånd och med förare som kör med falska körkort. På nätet kan man för en ”skitpeng” köpa utrusning som släcker den digitala färdskrivaren och därmed dölja fusket. Polisen står i princip maktlös inför den våg av brottslig verksamhet som sker på vägarna. Dels är polisen kraftigt underbemannad i fråga om kontroll av tunga fordon, dels är åklagarna för dåligt pålästa inom Trafiklagstiftningen och lägger ner även uppenbara fall.

Det har blivit fritt fram för den som vill fuska och tillskansa sig fördelar utan att göra rätt för sig. Det seriösa företagandet tillåts gå omkull till förmån för fuskande lycksökare – är det inte märkligt?

Är det så illa att akademiska poäng är hindret för klarsyn och förmåga att se samband?
Ja, då är akademiker djävulens gåva till mänskligheten!

 

Om artikeln

Publicerad: 2016-06-09 17:22
Kategori: Debatt
Taggar: Åklagare Kriminalitet Polisen Trafikpolisen