DEBATTARTIKEL

Replik till Per Klarberg, Tony Wiklander, Jimmy Ståhl

Satt SD och sov i Trafikutskottet?

Tydligen satt SD: s riksdagsledamöter i trafikutskottet och sov när vi andra arbetade med ärenden rörande yrkestrafiken. Nu har de reagerat i efterhand och försöker skylla ifrån sig eftersom deras politik går stick i stäv med vad åkeribranschen behöver.

SD skyller det faktum att de inte anslöt sig till Alliansens förslag om att se över Transportstyrelsens verksamhet på att frågan väcktes för sent och att de aldrig hann rösta ja. Sanningen är att Alliansen presenterade förslaget direkt när frågorna om yrkestrafik började behandlas i riksdagen. Snabbare än så är svårt att vara.

Vi anser att det är dags att se över Transportstyrelsens verksamhet. Stark kritik har framförts från åkerinäringen vad gäller företagskontrollerna och däribland fördelningen mellan vägkontroller och företagskontroller, olika kontrollverktyg, myndighetens kunskapsnivå, när sanktionsavgifter ska tas ut samt storleken på dessa. Dessutom har Transportstyrelsens egen utredning pekat på ett antal brister som måste åtgärdas.

Eftersom dessa problem drabbar åkeribranschen hårt kallades Transportstyrelsens generaldirektör till riksdagens trafikutskott för att svara på frågor och efteråt blev det än tydligare att en översyn måste göras. Vi i Alliansen hoppades då att samtliga partier skulle ställa upp på en översyn men regeringspartierna sade nej och även SD avstod från att stödja vårt förslag.

Transportstyrelsen bildades 2009 och en översyn och justering av det som inte fungerar vore helt rimligt. Det borde alla partier kunna ställa upp på inte minst efter alla de klagomål vi hör och att många ärenden hamnar i rättssystemet då regelverket tolkas olika och ibland är otydligt. 

Samtliga partier inklusive Sverigedemokraterna hade fyra olika tillfällen på sig att stödja förslaget om att se över Transportstyrelsens verksamhet under en behandling som pågick i över en månad. Inte vid ett enda av dessa tillfällen lyfte SD ett finger, sa ett ljud eller lade fram några förslag och då är det anmärkningsvärt att i efterhand skylla sitt bristande engagemang på att ingen vill tala med dem.

Alliansen ägnar sig åt att vara en stark röst gentemot regeringen och driva en politik för fler jobb och bättre villkor, inte att försöka skylla ifrån sig för att man missar viktiga politiska beslut. Vi beklagar att inte fler partier ville ställa upp på den nödvändiga översynen av Transportstyrelsens verksamhet.

Jessica Rosencrantz, Moderaternas trafikpolitiska talesperson
Sten Bergheden, moderat riksdagsledamot i trafikutskottet

Om artikeln

Publicerad: 2015-08-11 11:23
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Moderaterna Sverigedemokraterna Trafikutskottet