DEBATTARTIKEL

Rattfylleri – ett allvarligt problem!

Morell: "Vi hoppas på hårda domar"

Under loppet av en vecka har polisen tagit tre grova rattfyllerister i tunga fordon. Gemensamt för samtliga tre fall är att det är fråga om utländska förare. Givetvis finns det även svenskar som gör sig skyldiga till rattfylleri, inte tal om annat. Oavsett vilket är det fråga om ett allvarligt brott där man utsätter andra människor för stor fara.

I de tre fallen som inträffade i Lidköping, Jönköping och Örebro var alkoholkoncentrationen mycket hög, 2.2, 2.9 och 2.0 promille. De höga nivåerna skvallrar om ett stort och regelbundet intag av alkohol. Det här är ett nytt inslag i transportsektorn och det är en oroande trend.

Sveriges Åkeriföretag arbetar hårt med trafiksäkerhetsfrågorna och utbildar tusentals förare varje år, just för att höja trafiksäkerheten. Många av våra medlemmar har idag alkolås i sina bilar, inte för att deras förare har problem med spriten, utan som en tydlig markering mot alkohol i samband med bilkörning.

I veckan startar Göteborgs hamn ett försök med alkobommar, dvs alla yrkesförare måste blåsa i en alkomätare för att kunna lämna hamnen och köra på allmän väg. Försöket omfattar bara yrkesförare, och vi är gärna förtrupper i arbetet för trafiksäkerhet.

Men vad kan då myndigheterna göra? Vi efterlyser väsentligt fler kvalificerade kontroller av yrkestrafiken på väg. Det måste löna sig att göra rätt, och det ska vara riskfyllt att bryta mot lagen.

Att vi på kort tid fått se tre grova rattfylleribrott i tunga fordon oroar alla oss som tar trafiksäkerhet på allvar. Den senaste tidens gripande av alkoholiserade förare är mycket bra. Polisen på rätt väg och vi hoppas på hårda domar.

Samtidigt vill vi uppmana både transportköpare och allmänhet att ställa hårda krav på transporter. En sund transport ska hålla hastigheter, lastsäkra ordentligt, följa kör- och vilotider. Och självklart köra nyktert. Våra medlemmar levererar sunda transporter.

Thomas Morell
Regionchef
Sveriges Åkeriföretag

Om artikeln

Publicerad: 2013-08-19 19:36
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Rattfylleri Rättsfall Thomas Morell